Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

  Tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Uraneuvonta Uraneuvonta

  Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttavat työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.

  Tuotantotalouden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Tuotantotalouden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Tuotantotalouden opintojen ohjaajat Tuotantotalouden opintojen ohjaajat

  Sini Sarvilahti - opintojen ohjaaja (kandiopiskelijat)
  huone 2313, puh. 040 683 1963, e-mail: sini.sarvilahti(at)lut.fi

  • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Pauliina Talka - opintojen ohjaaja (DI-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 040 738 1303, e-mail: pauliina.talka(at)lut.fi

  • DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

  Armi Rissanen - opintojen ohjaaja (TUDI-ohjelman opiskelijat)
  puh. +358 504733553 , email: armi.rissanen(at)lut.fi

  • DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

  Opintojen ohjaus syksyllä 2021

  Syksyllä 2021 opintojen ohjausta on tarjolla etänä. Ole yhteydessä sähköpostilla tai soittamalla, niin sovitaan aika.

  Opiskelijapalveluiden tiloissa ei ole pääsyä opintojen ohjaajien luo. Tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää muissa tiloissa. Aika on sovittava etukäteen.

  Varaa tapaamisaika sähköpostilla, jos tapaaminen ei sovi sinulle aukioloaikoina tai haluat varmistuksen siitä, että opintojen ohjaaja on paikalla.

  Tuotantotalouden opintoneuvoja Tuotantotalouden opintoneuvoja

  Riikka Purho

  Huone 2324C, puh. 040 481 4419 e-mail, riikka.purho@lut.fi
   

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

   
  Opintoneuvoja tiedottaa ajankohtaisista asioista kapula -sähköpostilistan kautta. Ilmoittautuminen listalle tapahtuu lähettämällä LUT-sähköpostista tyhjä viesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi Viestin otsikoksi laita "subscribe listan nimi etunimi sukunimi".

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Tuotantotalouden opettajatuutorit 2020 - 2021

  Tuotantotalouden opettajatuutoreilta saa lisätietoja opinnoista sekä opastusta tutkinnon suunnitteluun uranäkökulmasta. Ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoilla sekä suoraan DI-ohjelmassa aloittavilla on oma henkilökohtainen opettajatuutorinsa.

  Kandidaattiohjelman opettajatuutorit
   

  Kirsi Kokkonen
  Kalle Elfvengren
  Antti Ylä-Kujala
  Miia Pirttilä
  Lasse Metso
  Sini-Kaisu Kinnunen
  Nina Tura

   

  Diplomi-insinööriohjelmien opettajatuutorit

  Tuotannon johtaminen
  Tiina Sinkkonen
  Annastiina Rintala

  Data-analytiikka päätöksenteossa
  Lasse Metso
  Leena Tynninen

  Digitaalinen palvelutuotanto
  Jouni Koivuniemi
  Timo Kärri

  Global Management of Innovation
  Ville Ojanen
  Leonid Chechurin

  Yrittäjyys
  Tuuli Ikäheimonen
  Marita Rautiainen

  TUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma
  Petri Niemi
  Hannu Rantanen
  Tuomo Uotila