Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

   Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Sähkötekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Sähkötekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Sähkötekniikan opintojen ohjaaja Sähkötekniikan opintojen ohjaaja

  Johanna Kosunen - opintojen ohjaaja
  huone 2313, puh. 050 381 9282, e-mail: johanna.kosunen(at)lut.fi


  Kandidaattiohjelman ja DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  • hopsin tekemisessä ja opintojen aikatauluttamisessa avustaminen
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus ja muutokset
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset 
    

   

  HUOM! Syksyllä 2021 opintojen ohjaus pääosin etänä!

  Sovi aika etäohjaukseen (teams/zoom) tai
  kysy onko aikaa samantien:
  -laita sähköpostia, soita, laita tekstiviesti tai WhatsApp/Telegram-viesti
   

  (Opiskelijapalvelut ovat avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14. Varaa tapaamisaika sähköpostilla, jos tapaaminen ei sovi sinulle  aukioloaikoina tai haluat varmistuksen siitä, että opintojen ohjaaja on paikalla.)

  Sähkötekniikan opintoneuvoja Sähkötekniikan opintoneuvoja

  Taneli Salonen

  email: taneli.salonen(at)lut.fi (suositeltava yhteydenottotapa)

  puh. 050 4488 508 (myös WhatsApp ja Telegram)

  Telegram @satekote

  Opintotoimiston avokonttori

  Syksyllä 2021 ohjausta on tarjolla pääosin etänä, joten ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla, soittamalla tai tekstiviestillä, niin sovitaan aika henkilökohtaiseen ohjaukseen Teamsin tai Zoomin välityksellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Opettajatuutori on koulutusohjelman opettaja, tutkijaopettaja tai assistentti, joka auttaa opintojen sisällöllisessä suunnittelussa ja osaa vastata esim. oman opintokokonaisuutensa opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin. Opettajatuutoreiden puoleen voit kääntyä missä vaiheessa opintoja tahansa.
   

  Opettajatuutoreina toimivat:

  Mikko Kuisma (Sovellettu elektroniikka)
  puh. 0400 866787

  Pertti Silventoinen (Sovellettu elektroniikka)
  puh. 040 7749930

  Jukka Lassila (Sähkömarkkinat ja sähköverkot)
  puh. 050-537 3636

  Salla Annala (Sähkömarkkinat ja sähköverkot)
  puh. 040-837 2104

  Henri Montonen (Sulautetut järjestelmät, säätötekniikka)
  puh. 040 5488954

  Pia Lindh
  puh. 0400 152 420

   

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lut.fi