Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten Opintojen keskeyttäminen työvoimapoliittisia etuuksia varten

Työttömyysturvalaki (1290/2002) muuttui vuoden 2013 alussa. Aiemmin voimassa ollut säädös, jonka mukaan työttömyysetuuteen oli oikeus kun yliopisto-opinnot oli keskeytetty vähintään vuodeksi, on kumottu.

Tästä johtuen LUT:ssa ei enää kirjoiteta uusia keskeyttämistodistuksia opiskelijoille. Mikäli harkitset opintojesi keskeyttämistä tai vielä voimassaolevan keskeyttämisesi jatkamista, ota ensin yhteyttä TE-toimistoon tarkempien ohjeiden saamiseksi. Muuttuneen lain mukaan henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa.

Työttömyysturvalain (I osa, 2 luku, 11 §) mukaan yliopisto-opiskelijan opinnot ovat todisteellisesti päättyneet, kun

  • opiskelija on valmistunut
  • opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta yliopistossa
  • opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa tai se on peruutettu
  • opiskelijan opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden
    (ei opintosuorituksia eikä ole osallistunut opetukseen vähintään vuoteen)

 

Opintotoimiston asiakaspalvelusta opiskelija voi saada työvoimaviranomaisia varten läsnäolotodistuksen ja opintosuoritusotteen, joilla opintojen todisteellinen keskeytyminen osoitetaan työvoimaviranomaisille.