Learning Support

    Energiatekniikan opiskelijoiden sähköpostilistat Energiatekniikan opiskelijoiden sähköpostilistat

    Liittymällä sähköpostilistalle saat tietoosi ajankohtaiset opintoasita, tärkeimmät päivämäärät, muistutuksia eri deadlineista sekä tiedotuksia yleisistä asioista. Myös suurimpaan osaan usein kysytyistä kysymyksistä pyrimme vastaamaan listojen kautta.

    Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi ente-listalle:

    Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

    • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
    • Malli: sub ente16

    Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

    Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

    Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

    Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

    Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

    Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

    Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

    Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

    Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

    Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. 

    Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

    Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

    Johdatus energiatekniikan opiskeluun Johdatus energiatekniikan opiskeluun

    BH10A0001 Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op on energiatekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

    Opintojakson keskeinen sisältö:

    • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
    • Tutustuminen energiatekniikan opintokokonaisuuteen, kandidaatintutkinnon aineopintoihin ja sivuopintoihin, diplomi-insinööritutkinnon ydin- ja syventymisopintoihin
    • Tutustuminen opettajatuutoreihin, opintojen ohjaajaan ja opintoneuvojaan, heidän työnkuvaansa
    • Tutustuminen erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä
    • Energiatekniikan tiedonhaun alkeet

     

    Lisätietoja enrgiatekniikan opintojen suunnitteluun löydät vasemman valikon "Opintojen suunnittelu" alta.

    Paluu opintoihin Paluu opintoihin

    Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

    Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

    Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.