Learning Support

  Kauppatieteiden opiskelijoiden sähköpostilistat Kauppatieteiden opiskelijoiden sähköpostilistat

  Liittymällä sähköpostilistalle saat tietoosi tärkeimmät päivämäärät, muistutuksia eri deadlineista sekä tiedotuksia yleisistä asioista. Myös suurimpaan osaan usein kysytyistä kysymyksistä pyrimme vastaamaan listojen kautta.

  Vapaa-ajan tapahtumat pyritään tiedottamaan Enklaavin sähköpostilistan kautta, johon voit liittyä myös vapaaehtoisesti. Katso ohjeet Enklaavin nettisivuilta.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi kati-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: subscribe listan nimi Oma etunimi oma sukunimi
  • Malli: subscribe kati21 Matti Meikäläinen

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Fuksiviikko ja vertaistuutorointi Fuksiviikko ja vertaistuutorointi

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

   

  Suomenkielisten maisteriohjelmien orientaatio

   

  Orientation in English Master´s programmes (MBAN, MIBE, MIMM, MSF ja MSM)


   

  A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssi kandiopiskelijoille A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssi kandiopiskelijoille

  Kurssin sisältö:
   

  Opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistyylit, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuranta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen, lähdeviittaustekniikka.  Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta:

   

  Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden lopussa.
  Vaihtoehdot ovat Hankintojen johtaminen, Kansainvälinen markkinointi, Laskentatoimi, Liiketoiminta-analytiikka ja Strateginen rahoitus. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteina opintomenestystä ja opiskelijan Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tekemää henkilökohtaista urasuunnitelmaa.

   

  Ohje henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemiseen

   

  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Science for Master's Students A130A0050 Introduction to Studies of Economic Science for Master's Students

  This course is part of the obligatory supplementary studies for all the master´s students, who have been elected through separate application system.

  After the course the students are aware of the requirements and goals of university studies in general and of business and management studies in particular. The student becomes familiar with the various tools needed in studying and assimilates information and skills requires in making studying more efficient.

  The student is capable of using both internal and external databases of the university for acquiring scientific knowledge needed in their studies.

  Content of the course: Practical study-related information, learning styles, time management, library databases and information search, presentation design, personal study plan and career plan, participation in the Green Campus introduction and orientation days for master´s students in the 1st period.

  More information of the compulsory supplementary courses in LBM English Uni pages.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.