Learning Support

  Sähköpostilistalle liittyminen Sähköpostilistalle liittyminen

  Liittymällä sähköpostilistalle saat tietoosi ajankohtaiset opintoasita, tärkeimmät päivämäärät, muistutuksia eri deadlineista sekä tiedotuksia yleisistä asioista. Myös suurimpaan osaan usein kysytyistä kysymyksistä pyrimme vastaamaan listojen kautta.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi late-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub late16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä infoviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Infoviikkojen aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. Infoviikolla tutustutaan myös koulutusohjelman opettajatuutoreihin ja opintoneuvojaan sekä opintopalveluhenkilökuntaan.

  Ylempään korkeakoulututkintoon, diplomi-insinööritutkintoon, valitut opiskelijat aloittavat opintonsa suoraan diplomi-insinööritutkinnosta. He suorittavat myös heille mahdolliset määrätyt täydentävät opinnot.

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  Johdatus laskennallisen tekniikan opiskeluun Johdatus laskennallisen tekniikan opiskeluun

  BM10A0401 Johdatus laskennallisen tekniikan opiskeluun 1 op on laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva kurssi, mikä suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Opiskelija tutustuu akateemiseen yksikköön, koulutusohjelmaan ja yliopisto-opiskeluun. Opiskelija osaa suunnitella opintojansa ja seurata niiden edistymistä omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija tutustuu sekä yliopiston tiedekirjaston palveluihin sekä oppii teknillisen fysiikan ja matematiikan tiedonhaun alkeet. Opettajatuutorointia.

  Lisätietoja laskennallisen tekniikan opintojen suunnitteluun löydät vasemman valikon "Opintojen suunnittelu" alta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.