Learning Support

  Sähköpostilistalle liittyminen Sähköpostilistalle liittyminen

  Opintoasioissa virallinen tiedotuskanava on UNI - opintoportaali.

  Liittymällä koulutusohjelman sähköpostilistalle saat tietoa ajankohtaistaisista asioista ja tapahtumista.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi (=opintojen aloitusvuosi) kete-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub kete16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla (vko 35), jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin opiskelijoihin oman opiskelijatuutorin johdolla. Opintojen sujuvan käynnistymisen kannalta on tärkeää, että osallistut orientaatioon!

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  • Sähköinen fuksipussi
    
  • Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnosta aloittavat, Orientaatioviikon 2020 ohjelma
    
  • Master's Programme in Biorefineries, Orientation days programme is sent to new students by email.
    
  • Master's Programmes in Chemical Engineering or Water Technology, Orientation week 2020 programme

  Johdatus kemiantekniikan opiskeluun Johdatus kemiantekniikan opiskeluun

  BJ01A0010 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun 1 op on kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva kurssi, mikä suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Suoraan ylempään DI-ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat opintoihin orientoivana kurssina  BJ02A0050 Orientation to M.Sc. Studies 1 op

  Orientaatiokurssien keskeisimmät sisällöt ovat

  • tekniikan kandidaatin ja/tai diplomi-insinöörin tutkintojen yleisrakenteet
  • opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • kemiantekniikan koulutusohjelman käytännöt
  • opiskelutaidot ja opintojen suunnittelu
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.
  • tenttikäytännöt
  • katsaus kemiantekniikan osa-alueisiin ja kemisti-insinöörin toimenkuviin.
  • kemiantekniikan tiedonhaun perusteet.

    
  Lisätietoja kemiantekniikan opintojen suunnitteluun löydät vasemman valikon "Opintojen suunnittelu" alta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.