Learning Support

  Sähköpostilistalle liittyminen Sähköpostilistalle liittyminen

  Opintoasioissa virallinen tiedotuskanava on UNI - opintoportaali.

  Liittymällä koulutusohjelman sähköpostilistalle saat tietoa ajankohtaistaisista asioista ja tapahtumista.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi (=opintojen aloitusvuosi) kete-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub kete16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla (vko 35), jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin opiskelijoihin oman opiskelijatuutorin johdolla. Opintojen sujuvan käynnistymisen kannalta on tärkeää, että osallistut orientaatioon!

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  Johdatus kemiantekniikan opiskeluun Johdatus kemiantekniikan opiskeluun

  BJ01A0010 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun 1 op on kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva kurssi, mikä suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Suoraan ylempään DI-ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat opintoihin orientoivana kurssina  BJ02A0050 Orientation to M.Sc. Studies 1 op

  Orientaatiokurssien keskeisimmät sisällöt ovat

  • tekniikan kandidaatin ja/tai diplomi-insinöörin tutkintojen yleisrakenteet
  • opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • kemiantekniikan koulutusohjelman käytännöt
  • opiskelutaidot ja opintojen suunnittelu
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.
  • tenttikäytännöt
  • katsaus kemiantekniikan osa-alueisiin ja kemisti-insinöörin toimenkuviin.
  • kemiantekniikan tiedonhaun perusteet.

    
  Lisätietoja kemiantekniikan opintojen suunnitteluun löydät vasemman valikon "Opintojen suunnittelu" alta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.