Learning Support

  Sähköpostilistalle liittyminen Sähköpostilistalle liittyminen

  Opintoasioissa virallinen tiedotuskanava on UNI -opintoportaali.

  Liittymällä koulutusohjelman sähköpostilistalle saat tietoa ajankohtaistaisista asioista ja tapahtumista.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi (=opintojen aloitusvuosi) kote-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub kote16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. Viikon aikana tutustutaan myös koulutusohjelman opettajatuutoreihin ja opintoneuvojaan sekä opintopalveluhenkilökuntaan.

  Ylempään korkeakoulututkintoon, diplomi-insinööritutkintoon, valitut opiskelijat aloittavat opintonsa suoraan diplomi-insinööritutkinnosta. He suorittavat myös heille mahdolliset määrätyt täydentävät opinnot.

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  Johdatus konetekniikan opiskeluun Johdatus konetekniikan opiskeluun

  BK10A0500 Johdatus konetekniikan opiskeluun 1 op on konetekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva kurssi, mikä suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Opintojakso koostuu yliopisto-opiskelun yleisistä asioista, jossa tutustutaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen rakenteisiin, opiskelijapalveluihin ja kv-opintoasioihin. Konetekniikan koulutusohjelman osuudessa annetaan valmiudet suunnitella henkilökohtainen opintosuunnitelma, opetellaan konetekniikan opinnoissa tarvittavat tiedonhaun alkeet kirjaston palveluja hyödyntäen sekä tutustutaan käytännön harjoitusten avulla konetekniikan koneisiin ja laitteisiin. Opettajatuutorointia. Osaamisalueiden professoreiden pitämät tietoiskut omista tutkimusaiheistaan ja opintojaksoistaan.

    
  Lisätietoja konetekniikan opintojen suunnitteluun löydät vasemman valikon "Opintojen suunnittelu" alta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.