Learning Support

  Sähköpostilistat Sähköpostilistat

  Opintoasioissa virallinen tiedotuskanava on UNI - opintoportaali.

  Liittymällä koulutusohjelman sähköpostilistalle saat tietoa ajankohtaistaisista asioista ja tapahtumista.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi (=opintojen aloitusvuosi) säte-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub säte16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. 

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

   

  Orientaatio-ohjelman saat tuutoriltasi sekä löydät Unista

   

  Johdatus sähkötekniikan opintoihin Johdatus sähkötekniikan opintoihin

  BL10A0000 Johdatus sähkötekniikan opiskeluun 1 op on sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

  Opintojakson keskeiseen sisältöön kuuluvat:

  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen
  • Tutustuminen sähkötekniikan opintokokonaisuuteen, kandidaatintutkinnon aine- ja sivuopintoihin sekä diplomi-insinööritutkinnon ydin- ja syventymisopintoihin
  • Tutustuminen opettajatuutoreihin, opintojen ohjaajaan ja opintoneuvojaan sekä heidän työnkuvaansa
  • Tutustuminen erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä
  • Tutustuminen kansainvälisen harjoittelun ja opiskelijavaihdon mahdollisuuksiin
  • Sähkötekniikan tiedonhaun alkeet


  Lisätietoja opintojakson moodle-sivuilta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.