Opiskeluoikeudesta luopuminen Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua opiskelupaikastaan ilmoittamalla luopumisestaan kirjallisesti opiskelijoiden asiakaspalveluihin. Luopumisilmoitus on sitova. Opiskeluoikeus merkitään opiskelijarekisteriin päättyneeksi ilmoituksen saapumispäivästä lukien. Opiskeluoikeuden saaminen uudestaan edellyttää yliopiston normaalin opiskelijavalinnan kautta tapahtuvan opiskelupaikan saamista.

  • Oikeus luopua opiskelupaikastaan on sekä perusopiskelijoilla että jatko-opiskelijoilla.
  • Luopumisilmoitus on opinto-oikeuskohtainen ja koskee lomakkeessa mainittua opiskeluoikeutta ja siihen mahdollisesti liittyvää alempaa tai ylempää opiskeluoikeutta.  -> Jos opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon opiskeluoikeudestaan niin samalla hän luopuu siihen liittyvästä diplomi-insinöörin/ kauppatieteiden maisterin tutkinnon opiskeluoikeudestaan.
  • Opiskeluoikeuden päättymispäiväksi katsotaan ilmoituksen saapumispäivä.
  • Ilmoitus on sitova eikä sitä voi perua tai muuttaa.
  • Opiskelupaikastaan luopunut opiskelija ei voi hakea ja saada opiskeluoikeuden palautusta anomismenettelyllä, vaan hänen täytyy hakea normaalin opiskelijavalinnan kautta uutta opiskelupaikkaa.
  • Lomake opiskelupaikasta luopumiseen.

 

Opiskelija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen allekirjoitettuna opiskelijoiden asiakaspalveluihin. Asiakaspalveluissa merkitään opiskelijarekisteriin ja lomakkeeseen opiskeluoikeuden päättymispäivä ja lomake palautetaan opiskelijalle.