Jatko-opintotarjonta Jatko-opintotarjonta

LUT-yliopiston jatko-opinnot on esitetty jatko-opinto-oppaassa.

Opintojaksotarjonta on nähtävänä myös Sisussa (voit katsoa opintojaksotietoja myös kirjautumatta).

 • Voit hakea opintoja opintojakson tunnuksella, nimen osalla ja rajata hakua esim. opintojakson tason tai opetussuunnitelmakauden mukaan. Haku sanalla "jatko-opinnot"  tai post graduate" on myös käyttökelpoinen.
 • Opintojakson kuvauksen (esitteen) näet klikkaamalla opintojakson nimeä.
 • Muista tarkistaa kuvauksesta opintojakson taso, joka mainitaan opintojakson perustiedoissa sekä kohdasta Luokittelu - Hakusanat ("jatko-opinnot"/"post graduate studies).
 • Valitse myös oikea opetussuunnitelmakausi (versio) opintojakson nimen alta, jotta näet, onko opintojakso tarjonnassa ko. lukuvuonna. Lukuvuoden aikataulun löydät täältä.
 • Jos et löydä etsimääsi opintojaksoa, se voi olla poistunut kokonaan tai muuttunut opintoluonnokseksi*. On myös mahdollista, että opintojakso ei ole tarjonnassa ko. lukuvuotena.
 • Muutokset opintojaksoihin lukuvuosittain, katso tästä.
   

* opintoluonnos = Entiset vaihtuvalaajuuksiset jatko-opintojaksot (laajuus esim. 2-6 op) ovat muuttuneet suurelta osin ns. opintoluonnoksiksi, joille haetaan Sisun HOPSissa erillinen hyväksyntä. Näistä opettaja toimittaa yleensä suorituksen suoraan LUT-tohtorikouluun, jolloin tulosta ei tarvita liitteeksi Sisun hyväksymishakemukseen.

 

Tohtoriopiskelijan Sisu-ohjeet - HOPS, opintoluonnos

Kaikkien jatko-opiskelijoiden tulee tehdä oma henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisuun huolimatta opintojen aloitusvuodesta. Alla olevasta ohjeesta löydät lisätietoa mm. HOPSista, opintoluonnoksen laatimisesta sekä suorituksen hakemisesta. 

HUOM! Kun haet suoritusta opintoluonnokselle (konferenssi, seminaari, kirjasuoritus jne.), sinulla tulee edelleen olla valmiina suorituksen hyväksyneen puolto, suorituksen arvosana ja laajuus. Tuloksen voi toimittaa LUT-tohtorikouluun sähköpostilla tai voit liittää tuloksen Sisun hakemukseen. Muualla suoritetuista opintojaksoista tulee lisäksi olla virallinen opintosuoritusote ko. yliopistosta.

Sisu-ohjeet tohtoriopiskelijalle, päivitetty 11.10.2021

Lisätietoja Sisusta Unissa

Opintojaksoille sekä tenttiin ilmoittautuminen

Kaikille opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan Sisussa. Ilmoittautuminen opintojaksolle on mahdollista vain, jos opintojakso on opiskelijalla Sisussa ensisijaisessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Ohjeet opintojaksoille ilmoittautumiseen, linkki opiskelijapalveluiden Uni-sivuille

Muuta tohtorikoulutustarjontaa Muuta tohtorikoulutustarjontaa

Yleiset koulutukset ja infotoiminta

LUT-yliopisto tarjoaa tohtoriopiskelijoille koulutusta ja infoja eri teemoista. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta, jolle on koottu infotoiminnan lisäksi sellaisia opintojaksoja, jotka soveltuvat tohtorin tutkinnon tutkimusalaa tukeviin opintoihin varsinaisesta tutkimusalasta riippumatta (ns. yleisiä valmiuksia kehittäviä opintojaksoja).  Sivulla mainitut suositukset suoritusvuodesta ovat LUT-tohtorikoulun suosituksia.

Teemoja:

Tieteenfilosofia Tutkimusetiikka Tiedonhaku ja julkaiseminen
Tutkimusmenetelmät Viestintäosaaminen Urapalvelut
Yrittäjyys Tutkijavaihto Tutkimusrahoitus
Henkilöstökoulutus Väitösprosessi  

 


Muita opiskelumahdollisuuksia - verkostot, MOOCit ja JOO

Yliopiston oman tarjonnan lisäksi tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa (esim. NORDTEK, KATAJA) tarjoamille kursseille. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.

Opiskelijan on aina varmistettava etukäteen muualla suoritettavien opintojen riittävä taso. Tämä koskee erityisesti kaikille avoimia online-kursseja (MOOC=massive open oline courses, esim. edX:n ja Courseran tarjonta). Tohtorin tutkintoon ei voi sisällyttää esim. "beginner"-  tai "intermediate"-tasoisia opintoja, vaan tason tulee olla vähintään "advanced" (mahdollisuus siinä tapauksessa sisällyttää tarvittaessa tutkimusalaa tukeviin opintoihin).

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen myös LUTin jatko-opiskelijat voivat anoa opiskeluoikeutta tehdä LUTin tutkintoon sisällytettäviä suorituksia muissa yliopistoissa. Anottavien JOO-opintojen tulee olla sellaisia, joita vastaavia ei ole LUTin opintotarjonnassa. Anomukseen tarvitaan aina ohjaajan puolto. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisätietoja Unin sivulta Muita opiskelumahdollisuuksia.

Huom! Muualla kuin LUT-yliopistossa tehdyille suorituksille tulee olla myös jatko-opintojen ohjaajan hyväksyntä ennen suorituksen kirjaamista rekisteriin. Lisäksi ohjaaja muuntaa tarvittaessa muualla suoritettujen jatko-opintosuoritusten arvosanat LUTin asteikolle. Sisussa nämä suoritukset ovat opiskelijan HOPS:ssa  ns. opintoluonnoksia, joille haetaan Sisussa suoritus.

Opintojen tarkistaminen valmistumista varten Opintojen tarkistaminen valmistumista varten

Jotta valmistuminen on mahdollista, opintojen tulee olla suoritettuina ja HOPS laadittuna Sisuun.

 • Mikäli olet jo suorittanut kaikki tutkintoon sisällytettävät opinnot, ole yhteydessä LUT-tohtorikoulun koulutuskoordinaattori Sari Damstén-Puustiseen lisäohjeiden saamiseksi.
   
 • Tutkintoon sisältyvät opinnot tulee tarkistuttaa LUT-tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.

 

HUOM!

 • Mahdollisten täydentävien (ylimääräisten) opintojen tulee olla suoritettuina viimeistään ennen esitarkastusprosessin käynnistämistä.
   
 • Kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
   

Lisätietoa opintojen rakenteesta ja opintoja koskevia ohjeita Lisätietoa opintojen rakenteesta ja opintoja koskevia ohjeita

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
Ohjelmistotuotanto
Tuotantotalous

Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen

LUT-yliopiston tohtoriopiskelijoiden on myös ilmoittauduttava vuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi lukukausikohtaisesti. Huomaathan, että ainoastaan läsnä olevalle opiskelijalle voidaan kirjata suorituksia rekisteriin.

Opiskelija, joka ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista (läsnä tai poissa olevaksi) määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa.

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi sille lukukaudelle, jolloin väitösprosessi käynnistetään, sekä myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.

Uudet opiskelijat: Ilmoittaudu saatuasi päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta. Ohjeet toimitetaan päätöksen yhteydessä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksut eivät koske tohtoriopiskelijoita, joten pakollisia maksuja liittyen lukuvuosi-ilmoittautumiseen ei ole. Ensimmäisenä lukuvuotena voi ilmoittautua poissaolevaksi vain perustellusta syystä (esim. äitiysvapaa, sairaus).

Jatkavat opiskelijat: Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 on auki 1.5.2021 -  31.8.2021. HUOM! Lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuu Oili-palvelussa. Ota huomioon, että ilmoittaudut jatkavana opiskelijana, et enää uutena opiskelijana.

Myöhästyneestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta 2021-2022 peritään 35 euron uudelleenkirjautumismaksu 1.9.2021 alkaen. Lisätietoa ks. Ilmoittautuminen lukuvuodelle - ilmoittautumisajan päätyttyä. Yo-kunnan maksu ei siis koske tohtoriopiskelijoita.

Ongelmia ilmoittautumisessa? Ota yhteys opiskelijoiden asiakaspalveluun sähköpostilla opinto@lut.fi.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Mikäli edellisestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta on yli vuosi aikaa, opintojen jatkaminen LUTissa edellyttää anomusta opiskeluoikeuden palauttamisesta. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijapalveluiden asiakaspalveluihin kirjoiltapoistettujen jatko-opiskelijoiden tulee olla yhteydessä LUT-tohtorikouluun lisäohjeiden saamiseksi.

Opiskeluoikeuden palatusanomus