Opintojaksotarjonta lukuvuodelle 2017-2018 Opintojaksotarjonta lukuvuodelle 2017-2018

LUT:n jatko-opintojaksotarjonta lukuvuodelle 2017-2018 on julkaistu WebOodissa. Tietojen katselemiseen et tarvitse käyttäjätunnusta.

Opintotarjonta --- Opinto-opas --- LUT/Jatko-opintojaksot 2017-2018

Välilehdellä "Tutkintorakenteet" on lista jatko-opintojaksoista tutkimusaloittain. Saatavilla on myös lista myös muista tohtoriopintoihin soveltuvista opintojaksoista. Näiden opintojaksojen sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella aina etukäteen ohjaajan kanssa.

LUT tohtorikoulun suosittelemat opintojaksot

BM20AJ130 Research Seminar on Scientific Computing for Doctoral Students (2-6 ECTS cr)
BM20A3401 Design of Experiments (4 ECTS cr)
A210AJ201 Philosophy of Science (6 ECTS cr), tarjolla myös kirjatenttinä avoimen yliopiston kautta tai
A210AJ501 Philosophy of Science for Technology Postgraduates (6 ECTS cr) 
CS34AJ100 Entrepreneurship for Academics (6 ECTS cr)
991030 Research Ethics Course (2 ECTS cr, verkkokurssi + lähiopetuspäivä) tai 991031 Research Ethics Course (1 ECTS cr, verkkokurssi)
FV11AJ000 English Clinic for Researchers and Doctoral Students (5 ECTS cr, kielikeskuksen opintojakso/pääasiassa tekniikan opiskelijoille), opetus syksy 2017
FV18A4500 Tiedeviestintä (1-2 op, kielikeskuksen opintojakso)

Muita opiskelumahdollisuuksia - verkostot ja JOO

Yliopiston oman tarjonnan lisäksi tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa järjestämille kursseille. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen myös LUT:n jatko-opiskelijat voivat anoa opiskeluoikeutta suorittaa muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja, opintokokonaisuuksia tai sivuaineita, jotka sisällytetään LUT:n tutkintoon. Anottavien JOO-opintojen tulee sellaisia, joita vastaavia ei ole LUT:n opintotarjonnassa. Tästä mahdollisuudesta tulee ensin neuvotella jatko-opintojen ohjaajan kanssa, sillä hakemukseen tarvitaan ohjaajan puolto. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisätietoja Unin sivulta Muita opiskelumahdollisuuksia.

Huom! Muualla kuin LUT:ssa tehdyille suorituksille tulee olla myös jatko-opintojen ohjaajan hyväksyntä ennen suorituksen kirjaamista rekisteriin. Lisäksi ohjaaja muuntaa tarvittaessa muualla suoritettujen jatko-opintosuoritusten arvosanat LUT:n asteikolle.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi (pääohjaajan puoltama) tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina tässä vaiheessa (1.6.2014 jälkeen hyväksytyt tohtoriopiskelijat).
 • Lomake: Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
   
 • HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
   
 • Opinnoista tulee esitykseen kirjata näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, suorituksen vastaanottaja (=tentaattori) sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää metodologian ja tieteenteorian opintoja 15-20 op. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tukevien opintojen yhteyteen.
 • Tarvittaessa opintosuoritukset hyväksytetään tohtoriohjelmassa, jossa päätetään myös muiden kuin opintopisteytettyjen suoritusten (esim. konferenssipaperit, esseet, esitykset) soveltuvuudesta ja laajuudesta tohtoriopintoihin.
   

Kansainvälistyminen Kansainvälistyminen

LUT suosittelee kaikille tohtoriopiskelijoilleen kansainvälistymisjaksoa.  Tästä mahdollisuudestaa kannattaa keskustella ohjaajan kanssa. Lisätietoa saa myös henkilöstöhallinnosta (HR/työsuhteessa olevat) sekä intrasta.

Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Kauppatieteet
Ohjelmistotuotanto ja Tuotantotalous

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Energiamarkkinat ja aurinkotalous
Energiatekniikka
Kestävyystutkimus
Konetekniikka
Sähkötekniikka 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma
Laskennallinen tiede
Teknillinen fysiikka
Vihreä kemiantekniikka
 

Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2017-18 Tohtoriopiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen 2017-18

Myös LUT:n tohtoriopiskelijoiden on vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi lukukausikohtaisesti.  Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua heti saatuaan päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksut eivät koske tohtoriopiskelijoita, joten pakollisia maksuja liittyen lukuvuosi-ilmoittautumiseen ei ole.

Opiskelijan tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.8.2017 :

WebOodi-ilmoittautuminen tai

Ilmoittautumislomake 2017-2018 - palautus LUT opiskelijapalveluiden asiakaspalveluun (osoite lomakkeessa)


Myöhästyneestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta peritään 35 euron uudelleenkirjautumismaksu 1.9.2017 alkaen. Lisätietoa ks. Ilmoittautuminen lukuvuodelle - ilmoittautumisajan päätyttyä, katso kohdat 1 ja 2.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Mikäli edellisestä lukuvuosi-ilmoittautumisesta on yli vuosi aikaa, opintojen jatkaminen LUT:ssa edellyttää anomusta opiskeluoikeuden palauttamisesta. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijapalveluiden asiakaspalveluihin kirjoiltapoistettujen jatko-opiskelijoiden tulee olla yhteydessä LUT:n tohtorikouluun lisäohjeiden saamiseksi.

Opiskeluoikeuden palatusanomus