Learning Support

  Opintosuoritusten voimassaolo Opintosuoritusten voimassaolo

  Vuodesta 2020 alkaen LUT-yliopistossa kandidaatin ja maisterin tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia.

  Vuonna 2020 tutkintoon käyvät vuonna 2013 tai sen jälkeen suoritetut opintojaksot.
  Vuonna 2021 valmistuvan tutkinnossa voi olla opintosuorituksia vuodelta 2014 tai sen jälkeen. Jne.

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tuttavallisemmin HOPS, on tärkeä työkalu omien opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. HOPSin perusta on opinto-oppaan mukainen tutkintorakenne. HOPS sisältää kaikki tutkintoon kuuluvat kurssit.

  Ensimmäinen HOPS laaditaan opintojen alussa osana Johdatus -kurssia. HOPS sisältää sekä jo suoritetut tai hyväksiluetut kurssit että myös ne tutkintoon kuuluvat kurssit, joita et ole vielä suorittanut.

  HOPSin avulla tarkastetaan myös tutkintorakenteen oikeellisuus eli se, että kaikki opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit tulevat suoritetuiksi ja tutkintovaatimukset täyttyvät. 

  Ajantasalla oleva HOPS edistää opintojasi

  Hyvin suunnitellut opinnot helpottavat syksyistä opintojen suunnittelua ja työmäärääsi esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

  Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyvää ajankäytön suunnittelua, samoin kuin pakollisten opintojen suorittamista opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys laaditaan opetussuunnitelman perusteella, jolloin pakollisten opintojen päällekkäisyys minimoidaan. Jos opiskelet pakollisia opintoja eri vaiheessa kuin mitä opetussuunnitelmassa suositellaan, päällekkäisyyksiä opetusajankohdissa voi esiintyä ja osallistuminen opetukseen voi hankaloitua.

  HOPSin jatkuva ylläpito ja päivittäminen auttaa omien opintojen seurannassa. Näin HOPS (tutkintorakenne) on tarvittaessa valmis liitettäväksi erinäisten anomusten yhteyteen.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman oikeellisuus tarkastetaan virallisesti kolme kertaa opiskelijan opintojen aikana:

  • Ensimmäisen opintovuoden aikana osana Johdatus -kurssia
  • Kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä (kandidaatin tutkintoa anottaessa)
  • Maisteriksi valmistumisen yhteydessä (opinnäytetyön aihetta hyväksyttäessä)
    

  Tarpeen mukaan HOPS tarkastetaan muulloinkin. Opiskelijan velvollisuus on pitää oma opintosuunnitelma ajan tasalla.


  Huomioithan, että HOPSit tarkastetaan saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika on noin 1 kuukausi. Etusijalla ovat valmistuvien opiskelijoiden HOPSit.

  Aiemmat opinnot ja osaaminen osaksi LUT:n tutkintoa

  LUT:n opintojen lisäksi sinulla voi olla aiempia opintoja tai osaamista, mitkä voidaan hyväksyä osaksi LUT:n tutkintoa/-ja. Näistä lisätietoa HOPS-ohjeissa, katso alla.

  HOPS-ohjeet HOPS-ohjeet

  Tietotekniikan HOPS-ohjeista löydät tarkemmat ohjeet HOPSin laatimisesta tutkintovaatimukset huomioiden.

  Sähköinen HOPS Sähköinen HOPS

  Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman Sisuun https://sisu.lut.fi

  • Hops kertoo tutkinnon rakenteen ja pääset sitä kautta myös tutustumaan tarkemmin opintojaksojen kuvauksiin.
    
  • Hopsin kautta myös ilmoittaudutaan opintojaksoille ja tentteihin. Laadi hops opintojen aloitusvuotesi mukaan (Sisussa = opetussuunnitelmakausi).
    
  • Sisun opintokalenterista näet myös opintojaksojen ja tenttien ajankohdat ja voit hyödyntää sitä lukujärjestyksenä.
    

  Kun hops on ajan tasalla, se antaa ajantasaisen kuvan siitä, mitä opiskelijan tulee suorittaa saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Sitä mukaan, kun opintosuorituksia kertyy, päivittyvät tiedot myös hopsiin.
   

  Kun kaikki opinnot ovat suoritettuina, voit Sisun kautta anoa valmistumista. Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin ja aikatauluihin.

  Katso myös Sisuun liittyvät ohjeet.

  Tietotekniikan HOPS-mallit Tietotekniikan HOPS-mallit

  Alle on koottu HOPS-pohjat opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2016-17.

  Pääsääntöisesti voit edelleen opiskella ja valmistua näiden tutkintorakenteiden mukaisesti. Mikäli tutkintorakenteessa on paljon poistuneita opintojaksoja (opintojaksomuutokset UNIssa) tai sinulla on ollut pidempi tauko opinnoissa, voi olla opintojen sujuvan etenemisen kannalta parempaa siirtyä viimeisimpien (lukuvuoden 2017-2018) tutkintorakenteiden mukaisiin tutkinto-ohjelmiin. Näistä löydät lisätietoa WebOodiin opinto-oppaissa sekä UNIsta kandidaatin opinnot ja diplomi-insinööriopinnot alta.

  Jos olet aiemmin käyttänyt excel HOPS-pohjaa, voit sitä käyttää edelleen. Jos siirryt opiskelemaan lukuvuoden 2016-17 tai uudempien rakenteiden mukaisesti, käytä silloin WebOodin HOPS-pohjia (WebOodi > HOPS > Luo uusi HOPS)

  HUOM!
  Kandidaatin ja maisterin tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Perustellusta syystä tästä pidemmästä opintosuoritusten voimassaolosta päättää vararehtori koulutusohjelmasta vastaavan esityksestä. Vanhenemissääntö koskee 1.8.2018 tai sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita ja 1.1.2020 alkaen kaikkia yliopiston opiskelijoita.

  Opinto-oppaan 2015-2016 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2014-2015 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2013-2014 mukaan


  Opinto-oppaan 2012-2013 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2011-2012 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2010-2011 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2009-2010 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2008-2009 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2007-2008 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2006-2007 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2005-2006 mukaan