Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2018-19 Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2018-19

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 

18.10.2018

Kurssilla CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi paperitentti on korvattu Moodlen kautta jaettavalla kotitentillä.

******************************************************************************************************************************************************************************************