Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes to the study guide 2017-18 Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes to the study guide 2017-18

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

2.2.2018

CT60A4002 Ohjelmistotuotanto, opettaja vaihtuu: uusi vastuuopettaja dosentti Jussi Kasurinen.

20.12.2017
CT10A7041, Code Camp,
uusi vastuuopettaja Ari Happonen/ Ari Happonen is new teacher in charge


09.11.2017
CT10A0102 Johdatus tietotekniikan opiskeluun
, opettaja vaihtuu: uusi vastuuopettaja TkT Jouni Ikonen


6.9.2017
CT60A7510 Design Patterns
, Teachers in charge are Professor Ahmed Seffah and Associate Professor Annika Wolff.


4.9.2017
CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi,
uusi vastuuopettaja TkT Amir Dirin.
CT30A3401 Hajautetut järjestelmät will be lectured in English. Name of the course is Distributed Systems. Teacher in charge M.Sc. (Tech.) Dmitry Savchenko.
CT60A7150 Fundamentals of Software Engineering Methods, teacher in charge docent Jussi Kasurinen.


30.8.2017
CT10A7011 Running a Software Project

Course will be lectured in periods 3-4 and teacher in charge is Professor Jari Porras.