Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2019-2020 Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2019-2020

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************