Muutokset konetekniikan opetussuunnitelmaan 2020-2021 Muutokset konetekniikan opetussuunnitelmaan 2020-2021

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

***************************************************************

 

Opintoluonnokset/Study Drafts in 2020-2021

 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 1-6 op, harjoittelun tarkastajana toimii Harri Eskelinen
Työharjoitteluohjeet Unissa
.

DI-tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 2-10 op, harjoittelun tarkastajana toimii Harri Eskelinen
Työharjoitteluohjeet Unissa.