Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes Made to Study Guide (Business Administration) Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes Made to Study Guide (Business Administration)

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the faculty council meeting.

30.8.2017 A130A0220 Julkiset hankinnat opintojakson vastuuopettaja ja periodi on muuttunut. Opintojakso luennoidaan periodissa 4 ja vastuuopettajana on tutkijatohtori Mika Immonen.