Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes Made to Study Guide (Business Administration) Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes Made to Study Guide (Business Administration)

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the faculty council meeting.

16.1.2018 A130A0400  Laadulliset tutkimusmenetelmät vastuuopettaja vaihtuu: Heidi Olanderin tilalle tutkija, FT Laura Olkkonen.

29.11.2017 Uusi opintojakso A330A0351 Digital Marketing (6 op) on lisätty lukuvuoden 2017-18 opetusohjelmaan. Opintojakso korvaa aiemmin ohjelmassa olleet opintojaksot A330A0350 Digital Marketing ja A330A0360 Digitalization Challenge./ The new course A330A0351 Digital Marketing (6 cr) is added to the curriculum for the academic year 2017-18. This course replaces the course A330A0350 Digital Marketing and A330A0360 Digitalization Challenge.


30.8.2017 A130A0220 Julkiset hankinnat opintojakson vastuuopettaja ja periodi on muuttunut. Opintojakso luennoidaan periodissa 4 ja vastuuopettajana on tutkijatohtori Mika Immonen.