Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes in the Curriculum of Business Administration 2018-19 Muutokset kauppatieteiden opetusohjelmaan/ Changes in the Curriculum of Business Administration 2018-19

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

_________________________________________________________________

22.1.2019 A330A0351 Digital Marketing: corrected aims, content, teaching methods.

07.01.2019 A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, tentti muuttuu paperitentistä Moodletentiksi.

04.01.2019 A330A0010 Contemporary Issues in International Marketing changes from intensive week 9 to week 20 (13.-17.05.2019).

28.11.2018 A365A0100 Organization Theory changes from periods 3-4 to period 4. Teacher Katja Einola is added, as well as small changes in the content of the course, teaching methods and course materials.

16.11.2018 A220A0053 Investment and Business Analysis changes from period 3 to 3-4, the course changes to fully online course, some changes to the content and the course has also an opportunity for exam - examination.

5.10.2018 Opettaja vaihtuu: A365A0150 Strateginen henkilöstöjohtaminen: Pia Heilmannin tilalle nuorempi tutkija, KTM Ilona Toth ja lehtori, DI Jukka Sirkiä. Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti vaihtuu moodle-tentiksi.

13.9.2018 Opettaja vaihtuu/Teacher changes:

A330A0100 International Business Strategies, Jari Varis no longer a teacher.
A330A0201 Marketing of High Technology Innovations, Hannes Velt replaces Agnes Asemokha.
A330A0300 Strategic Global Marketing Management, Iustin Vadana replaces Jari Varis.
A330A0351 Digital Marketing, Joel Mero and Heini Vanninen replace Sanna-Katrina Asikainen and Justyna Dabrowska, also the  period changes from 3-4 periods to 4. period.
A330A0450 Responsible International Business, Olli Kuivalainen replaces Jari Varis.
A380A0250 Vienti ja Tuontitoiminta, Jari Varis no longer a teacher.

5.9.2018 New course: A220A0010 Free Analytics Environment R, 6 ECTS cr, period 1. Replaces the course CS38A0010.

30.8.2018 Opettaja vaihtuu: A365A0600 Johtajuus ja asiantuntijatyö: Pia Heilmannin tilalle KTT Ritva Höykinpuro, professori, KTT Aino Kianto.