Summer School ja Winter School Summer School ja Winter School

LUT Summer School

LUT Summer School on akateeminen tapahtuma ja se tarjoaa maisteritason intensiivikursseja viimeisen vuoden kandi- sekä maisteriopiskelijoille. Sen tavoitteena on tarjota monitieteistä opetusta korkeatasoisten, kansainvälisesti arvostettujen luennoitsijoiden johdolla. Kesäkouluun voivat osallistua sekä LUT:n opiskelijat että muut opiskelijat ympäri maailmaa. Lisätietoa kesäkoulusta tästä.

 

LUT Winter School

LUT Winter School on akateeminen tapahtuma ja se tarjoaa sekä periodinpituisia että intensiivikursseja. Talvikouluun voivat osallistua LUT:n opiskelijat ja muut opiskelijat ympäri maailmaa ja he voivat opiskella kandin ja maisteritason kursseja. Lisätietoa talvikoulusta tästä.

JOO-opinnot JOO-opinnot

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) perus- ja jatko-opiskelijat voivat anoa opinto-oikeutta suorittaa muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja, opintokokonaisuuksia tai sivuaineita, jotka sisällytetään LUT:n tutkintoon. Anottavien JOO-opintojen tulee sellaisia, joita vastaavia ei ole LUT:n opintotarjonnassa. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Hakeminen

Hakeminen JOO-opintoihin on aina kaksivaiheinen. Ensin on anottava omasta koulutusohjelmasta puoltoa kyseisten opintojen suorittamiseen. Puoltaessaan hakemusta LUT hyväksyy anotut opinnot osaksi tutkintoa ja sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Puoltopäätöksen jälkeen opinto-oikeutta anotaan kohdeyliopistosta, jossa tehdään päätös opinto-oikeuden myöntämisestä tai hylkäämisestä.

 

Mikäli opiskelija ei saa LUT:n puoltoa hakemukseen, opiskelija ei voi hakea ja saada JOO-opinto-oikeutta kohdeyliopistosta. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että suunniteltuja opintoja ei olisi mahdollista suorittaa ja sisällyttää LUT:n tutkintoon. Opinnot voi mahdollisesti suorittaa esim. erillisopintoina, jolloin opiskelija vastaa kurssimaksuista itse. Kannattaa siis selvittää kohdeyliopistosta erillisopintojen suoritusmahdollisuus ja opintojen maksullisuus, mikäli ei saa puoltoa JOO-opintohakemukseen.

 

Lisätietoja 

Lisätietoja LUT:n puoltokäsittelystä, puoltamisen kriteereistä, vaadittavista liitteistä ym. saa JOOPAS-portaalista www.joopas.fi (ohjeet yliopistoittain). LUT:ssa käytetään sähköistä JOO-hakujärjestelmää. Voit kirjautua järjestelmään yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa: https://haku.joopas.fi. 

Avoin yliopisto Avoin yliopisto

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) avoin yliopisto järjestää kaikille avointa tekniikan sekä kauppatieteiden yliopistotasoista koulutusta. LUT:n opiskelijalle avoin yliopisto tarjoaa joustoa opintoihin:

  • iltaisin ja viikonloppuisin järjestettäviä intensiivikursseja
  • intensiivikursseja kesäaikaan
  • Päijät-Hämeen kesäyliopiston kautta kauppatieteiden kursseja myös Lahdessa.

 

Kurssitarjonta avoimessa yliopistossa

Haussa olevat ja tulevat kurssit löytyvät avoimen yliopiston ohjelmasta. Kursseille ja kurssien tentteihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Internet-sivujen kautta. Pääsääntöisesti hakuaika päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Lukuvuonna 2019 - 2020 opinnot avoimessa yliopistossa maksavat 15 €/opintopiste. 

Avoimen yliopiston opintosuoritukset tallennetaan Oodiin, josta ne näkyvät osana LUT:n opintoja. LUT:n avoimen yliopiston opintoja ei tarvitse tiedekunnassa erikseen hyväksyttää osaksi LUT:n tutkintoa (hyväksiluku).

Kesäyliopiston järjestämät kurssit hinnoittelee kesäyliopisto ja kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston ilmoittautumiskäytännön mukaisesti.

Lisätietoja

Tiina Matikainen
puh. 040 745 5752

avoinyliopisto@lut.fi

www.lut.fi/avoinyliopisto

Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus

Jos sinulla on valmistumisen jälkeen tarve syventää, laajentaa tai päivittää osaamistasi työn ohessa, tarjoaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto sinulle useita vaihtoehtoja:

  • Johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat (esim. LUT eMBA, Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma, Controllerin erikoistumisopinnot, IWE/IWT -Hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus)
  • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
  • Yrityskohtainen koulutus


Tutkimustyöhön perustuvaan ajankohtaiseen tarjontaamme voit tutustua www.lut.fi/executive

Ota yhteyttä!

LUT Täydennyskoulutus
Asiakkuuspäällikkö Sari Valkeapää
puh. 040 535 1935
sari.valkeapaa@lut.fi

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op tekniikan opiskelijoille Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op tekniikan opiskelijoille

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Lisätietoa opinnoista: www.lito.fi

Tutustuthan LITO-opiskelijan ohjeisiin: OPAS 2020-21

Huom! LITO-opintojaksoille ilmoittautuminen poikkeaa LUT:n normaaleista ilmoittautumisaikatauluista!

Suositeltu suoritusjärjestys

Kokonaisuuden opintojaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:
- Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
- Johdatus taloushallintoon

Sivuopintokonaisuuden ainoa pakollinen opintojakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä suositellaan suoritettavaksi vähintään Johtamisen ja organisaatioiden perusteet ja Johdatus taloushallintoon opintojaksot.

Ilmoittautuminen

Huom! Poikkeaa LUT:n normaaleista ilmoittautumisaikatauluista! Katso alla.

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Ilmoittautuminen tapahtuu Sisussa. Johdatus yrittäjyyteen opintojaksolle otetaan lukuvuonna 2020-21 max 75 opiskelijaa/yliopisto ilmoittautumisjärjestyksessä, Yrityssimulaatioon max 20 opiskelijaa/yliopisto. Muille opintojaksoille ei ole kiintiötä. Huom: jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sivuopintokokonaisuudeksi soveltuva kokonaisuus on tarjolla vain tekniikan opiskelijoille, kauppatieteiden opiskelijat eivät näitä opintoja saa suorittaa.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa kotiyliopiston opintorekisteriin. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän sivuopintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op. Muut 20 op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Jos et tarvitse koko sivuopintokokonaisuutta, voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen

Muiden kuin LITO-opintojaksojen sisällyttäminen sivuopintopakettiin ei ole mahdollista. Sen sijaan verkko-opintoja voi sijoittaa ns. normaaliin kauppatieteiden sivuopintopakettiin tekniikalle. Lisätietoja omalta opintojen ohjaajalta.

Lukuvuoden 2020-21 aikataulu:

OPINTOJAKSO ja opetuskieli

Ilmoittautuminen:

Ennakkotehtävä: Kurssi alkaa:

  Päättyy:

VA10A1200 Johdatus taloushallintoon 5 op, suomi

5.8. - 1.9.2020 Ei ole 15.9.20 9.11.20
VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op (1. toteutus) suomi/englanti HUOM max 20 opiskelijaa/yliopisto 11.8. - 7.9.2020 21.–  27.9.20 21.9.20 15.11.20

VA10A1500 Johdatus yrittäjyyteen 5 op, suomi/ englanti. HUOM max yht. 700 opiskelijaa

25.8. - 21.9.2020 5.- 9.10.20 5.10.20 11.12.20

VA10A1300 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 op, suomi

8.9. - 5.10.2020  ei ole 15.9.20 13.12.20

VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op (2. toteutus) suomi/englanti HUOM max 20 opiskelijaa/yliopisto

14.12.20 - 10.1.21 25.- 31.1.21 25.1.21 21.3.21

VA10A1600 Introduction to Corporate Social Responsibility 5 cr, English

15.12.20 - 11.1.21 ei ole 25.1.21 22.3.21

 VA10A1000 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op, suomi/ englanti

30.12.20 - 27.1.21 ei ole 10.2.21 13.4.21

 VA10A1400 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5 op, suomi/ englanti

12.1. -8.2.21 22. – 28.2.21 22.2.21 25.4.21

VA10A1100 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op, suomi/ englanti

19.1. - 15.2.21 1. -7.3.21 1.3.21 7.5.21

VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op , suomi/ englanti (3. toteutus)  HUOM max 20 opiskelijaa

 2.2.- 1.3.2021 

15.3. – 21.3.21 15.3.21 16.5.21

Lisätietoja: oma opintojen ohjaaja sekä koulutuskoordinaattori Susanna Koponen, e-mail: susanna.koponen@lut.fi, puh. 050 382 6099

Suomen Ekonomit palkitsi LITO-opintokokonaisuuden vuoden 2019 Opetuspalkinnolla! Lue uutinen.

Sivuopintokokonaisuuden osaamistavoitteet:
Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Verkostoyliopistot Verkostoyliopistot

Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavat myös tieteenalakohtaiset tai monitieteiset verkostot, joissa yhdistyy usean yliopiston asiantuntijuus. Seuraavassa on esimerkkejä yliopistoverkostoista, joissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana.

Venäjän ja Itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot (VIExpert)

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu on Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntemukseen perehdyttävä ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden erikoistua Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmista. Helsingin yliopiston erillislaitos Aleksanteri-instituutti koordinoi maisterikoulun toimintaa.

Opintojen hyväksyminen tutkintoihin on varmistettava oman koulutusohjelman opintoneuvonnasta.

Lisätietoja: helsinki.fi/vie-maisterikoulu/

Tulevaisuudentutkimuksen Verkosto-Akatemia (TVA)

Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto, joka tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen sivuopintokokonaisuuden jäsenyliopistoissa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Opetusta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

LUT:n koulutusyhteyshenkilönä toimii Tuomo Uotila (LUT School of Business and Management, sp: tuomo.uotila(at)lut.fi)

Lisätietoja: tvanet.fi
 

Co-op Networks Studies

Co-op Network Studies on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja tieteidenvälisenä yhteistyöverkostona sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä.

Co-op Network Studies –sivuopintokokonaisuus hyväksytään kauppatieteiden tutkintoihin liiketaloustieteelliseksi sivuopintokokonaisuudeksi. Tekniikan alan opiskelijoiden on varmistettava opintojen hyväksyminen tutkintoihin omasta koulutusohjelmasta.

Opetustarjonta syyslukukaudella 2019-20:
CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I, 2.9.–20.10.2019
CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I, 2.9.–20.10.2019
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I, 2.9.–20.10.2019
CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen, 28.10.–15.12.2019 LUT-yliopistossa
CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys, 28.10.–15.12.2019

Lisätietoja: helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm

Yhteyshenkilö: Tytti Klén (opintoneuvonta, opintojaksoille ilmoittautuminen)
(puh. 050 576 2881, sp: tytti.klen(at)helsinki.fi)