Verkostoyliopistot Verkostoyliopistot

Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavat myös tieteenalakohtaiset tai monitieteiset verkostot, joissa yhdistyy usean yliopiston asiantuntijuus. Seuraavassa on esimerkkejä yliopistoverkostoista, joissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana.

Venäjän ja Itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot (VIExpert)

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu on Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntemukseen perehdyttävä ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden erikoistua Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmista. Helsingin yliopiston erillislaitos Aleksanteri-instituutti koordinoi maisterikoulun toimintaa.

Opintojen hyväksyminen tutkintoihin on varmistettava oman koulutusohjelman opintoneuvonnasta.

Lisätietoja: helsinki.fi/vie-maisterikoulu/

Tulevaisuudentutkimuksen Verkosto-Akatemia (TVA)

Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto, joka tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen sivuopintokokonaisuuden jäsenyliopistoissa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Opetusta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

LUT:n koulutusyhteyshenkilönä toimii Tuomo Uotila (LUT School of Business and Management, sp: tuomo.uotila(at)lut.fi)

Lisätietoja: tvanet.fi
 

Co-op Networks Studies

Co-op Network Studies on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja tieteidenvälisenä yhteistyöverkostona sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä.

Co-op Network Studies –sivuopintokokonaisuus hyväksytään kauppatieteiden tutkintoihin liiketaloustieteelliseksi sivuopintokokonaisuudeksi. Tekniikan alan opiskelijoiden on varmistettava opintojen hyväksyminen tutkintoihin omasta koulutusohjelmasta.

Lisätietoja: helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm

Yhteyshenkilö: Tytti Klén (opintoneuvonta, opintojaksoille ilmoittautuminen)
(puh. 050 576 2881, sp: tytti.klen(at)helsinki.fi)

Avoin yliopisto Avoin yliopisto

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) avoin yliopisto järjestää kaikille avointa tekniikan, kauppatieteiden sekä kielten yliopistotasoista koulutusta. LUT:n opiskelijalle avoin yliopisto tarjoaa joustoa opintoihin:

  • iltaisin ja viikonloppuisin järjestettäviä intensiivikursseja
  • intensiivikursseja kesäaikaan
  • Päijät-Hämeen kesäyliopiston kautta kauppatieteiden kursseja myös Lahdessa.

 

Kurssitarjonta avoimessa yliopistossa

Haussa olevat ja tulevat kurssit löytyvät avoimen yliopiston ohjelmasta. Kursseille ja kurssien tentteihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Internet-sivujen kautta. Pääsääntöisesti hakuaika päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Hinta määräytyy kurssin laajuuden mukaan (10€ / opintopiste).

Avoimen yliopiston opintosuoritukset tallennetaan Oodiin, josta ne näkyvät osana LUT:n opintoja. LUT:n avoimen yliopiston opintoja ei tarvitse tiedekunnassa erikseen hyväksyttää osaksi LUT:n tutkintoa (hyväksiluku).

Kesäyliopiston järjestämät kurssit hinnoittelee kesäyliopisto ja kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston ilmoittautumiskäytännön mukaisesti.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Sini Sarvilahti
puh. 040 683 1963

avoinyliopisto@lut.fi

www.lut.fi/avoinyliopisto

Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus

Jos sinulla on valmistumisen jälkeen tarve syventää, laajentaa tai päivittää osaamistasi työn ohessa, tarjoaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto sinulle useita vaihtoehtoja:

  • Johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat (esim. LUT eMBA, Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma, Controllerin erikoistumisopinnot, IWE/IWT -Hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus)
  • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
  • Yrityskohtainen koulutus


Tutkimustyöhön perustuvaan ajankohtaiseen tarjontaamme voit tutustua www.lut.fi/executive

Ota yhteyttä!

LUT Täydennyskoulutus
Asiakkuuspäällikkö Sari Valkeapää
puh. 040 535 1935
sari.valkeapaa@lut.fi

Summer School ja Winter School Summer School ja Winter School

LUT Summer School

LUT Summer School on akateeminen tapahtuma ja se tarjoaa maisteritason intensiivikursseja viimeisen vuoden kandi- sekä maisteriopiskelijoille. Sen tavoitteena on tarjota monitieteistä opetusta korkeatasoisten, kansainvälisesti arvostettujen luennoitsijoiden johdolla. Kesäkouluun voivat osallistua sekä LUT:n opiskelijat että muut opiskelijat ympäri maailmaa. Lisätietoa kesäkoulusta tästä.

 

LUT Winter School

LUT Winter School on akateeminen tapahtuma ja se tarjoaa sekä periodinpituisia että intensiivikursseja. Talvikouluun voivat osallistua LUT:n opiskelijat ja muut opiskelijat ympäri maailmaa ja he voivat opiskella kandin ja maisteritason kursseja. Lisätietoa talvikoulusta tästä.

JOO-opinnot JOO-opinnot

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) perus- ja jatko-opiskelijat voivat anoa opinto-oikeutta suorittaa muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja, opintokokonaisuuksia tai sivuaineita, jotka sisällytetään LUT:n tutkintoon. Anottavien JOO-opintojen tulee sellaisia, joita vastaavia ei ole LUT:n opintotarjonnassa. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Hakeminen

Hakeminen JOO-opintoihin on aina kaksivaiheinen. Ensin on anottava omasta koulutusohjelmasta puoltoa kyseisten opintojen suorittamiseen. Puoltaessaan hakemusta LUT hyväksyy anotut opinnot osaksi tutkintoa ja sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Puoltopäätöksen jälkeen opinto-oikeutta anotaan kohdeyliopistosta, jossa tehdään päätös opinto-oikeuden myöntämisestä tai hylkäämisestä.

 

Mikäli opiskelija ei saa LUT:n puoltoa hakemukseen, opiskelija ei voi hakea ja saada JOO-opinto-oikeutta kohdeyliopistosta. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että suunniteltuja opintoja ei olisi mahdollista suorittaa ja sisällyttää LUT:n tutkintoon. Opinnot voi mahdollisesti suorittaa esim. erillisopintoina, jolloin opiskelija vastaa kurssimaksuista itse. Kannattaa siis selvittää kohdeyliopistosta erillisopintojen suoritusmahdollisuus ja opintojen maksullisuus, mikäli ei saa puoltoa JOO-opintohakemukseen.

 

Lisätietoja 

Lisätietoja LUT:n puoltokäsittelystä, puoltamisen kriteereistä, vaadittavista liitteistä ym. saa JOOPAS-portaalista  www.joopas.fi (ohjeet yliopistoittain). LUT:ssa käytetään sähköistä JOO-hakujärjestelmää. Voit kirjautua järjestelmään yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa: https://haku.joopas.fi.