Learning Support

  Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden maisterin tutkinto perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija omaa ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat oleellisia myös tutkijaksi kouluttautumista varten. Kauppatieteiden maisterin tutkinto toisin sanoen auttaa valmistunutta vastaamaan elinkeinoelämän kasvaviin osaamistarpeisiin ja toisaalta luo perustan opiskeluun kauppatieteiden tohtoriohjelmassa.

  Kauppatieteiden maisterin osaamistavoitteet:

  1. Opiskelija on oman tieteenalansa pätevä asiantuntija.

  2. Opiskelija osaa soveltaa liiketaloustieteen oppeja.

  3. Opiskelija osaa integroida liiketaloustieteen eri aloja ja näkemyksiä.

  4. Opiskelija on aikaansaava ja vastuullinen tiimipelaaja.

  5. Opiskelijalla on globaali näkökulma liiketoimintaan.

  Opiskelija voi omiin vahvuuksiinsa, mielenkiinnonkohteisiinsa ja päämääriinsä liittyvin perustelluin valinnoin itse vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Suomenkieliset maisteriohjelmat Laskentatoimi (LAMO) ja Tietojohtaminen ja johtajuus TIJO (LAHTI) sekä englanninkieliset maisteriohjelmat International Marketing Management (MIMM), Strategic Finance and Business Analytics (MSF), Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)  ja Supply Management (MSM) omaavat kukin vaativuudeltaan samantasoisia, mutta sisällöiltään erilaisia tavoitteita. Näistä kerrotaan yksityiskohtaisesti alla olevissa ohjelmakuvauksissa.

  Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkinnon ajantasaisuus varmistetaan systemaattisella ohjelmajohtamisella. Kunkin maisteriohjelman oppimistavoitteet arvioidaan kriittisesti vuosittain eri sidosryhmien toimesta ja uudistetaan tarpeen mukaan tämän arvioinnin pohjalta. Perustana toimivat kauppatieteen ja sen eri oppialojen tuorein tutkimustieto, liike-elämän muuttuvat tarpeet sekä opiskelijoiden ja opettajien antama palaute.

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien ohjelmakuvaukset, englanninkielisten uni-sivujen linkit ja akateemiset johtajat:

  Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen

  Kauppatieteiden maisterin (KTM 120 op) tutkintorakenne muodostuu:

  • maisteriohjelman ydin- ja syventymisopinnoista (sisältäen pro gradu -tutkielman)
  • kieliopinnoista (min 6 op samaa kieltä)
  • sivuopinnoista (min 24 op, sivuopintoja ei ole Tietojohtamisen ja johtajuuden sekä MSF -ohjelmissa) 

  Erillisvalintojen kautta suoraan maisteriohjelmiin hyväksytyt opiskelijat suorittavat tutkinnon lisäksi myös täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot ohjelmittain löydät myös opinto-oppaasta.

  Lukuvuoden 2018-19 maisteriohjelmien tutkintorakenteet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta. Opas sisältää myös opintojaksot ja opintojaksokuvaukset, sekä niihin liittyvät ohjeet.

  Aikaisempien lukuvuosien opinto-oppaat

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet (HOPSin teko, hyväksiluvut, harjoittelu ym) löytyvät yllä olevan navigointilaatikon kohdasta Opintojen suunnittelu.