Learning Support

  DI-ohjelman valinta tekniikan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä DI-ohjelman valinta tekniikan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan LUT:n opiskeluoikeuden omaava opiskelija voi ilmoittautua oman koulutusohjelmansa DI-ohjelmaan alla esitetyn mukaisesti.

  Ilmoittautuminen tehdään tekniikan kandidaatin tutkintotodistusanomuksella (1D-lomake). Anomukseen liitetään valitun DI-ohjelman henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 

  LUT School of Energy Systems ja LUT School of Engineering Science

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa omassa koulutusohjelmassaan ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa DI-tutkinto-ohjelmissa:

  Energiatekniikka


  Sähkötekniikka


  Konetekniikka

  • Master's Programme in Mechatronic System Design
  • Master's Programme in Advanced Structural Design and Robotised Welding
  • Master's Programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering
  • Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen Master's programme in Mechanical Engineering


  Ympäristötekniikka


  Kemiantekniikka


  Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tuotantotalous

  LUT:ssa tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa tuotantotalouden DI-ohjelmissa:

  Tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI (Lahti) voi hakeutua vain erillisissä opiskelijavalinnoissa, lisätietoja hakuajoista ja opiskelijavalinnasta


  Tietotekniikka

  LUT:ssa Tietotekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa DI-ohjelmissa:

  Kandista kauppatieteiden maisteriksi Kandista kauppatieteiden maisteriksi

  Maisteriohjelman valinta (ohje suuntautumisvaihtoehdoista valmistuville kauppatieteiden kandidaateille)


  Kauppatieteiden kandidaatin ohjelman suoritettuaan LUT:n opiskeluoikeuden omaava opiskelija voi ilmoittautua mihin tahansa alla lueteltuun kauppatieteiden koulutusohjelman tarjoamaan maisteriohjelmaan, jos kyseisen maisteriohjelman esitietovaatimukset täyttyvät.

  Suomenkieliset maisteriohjelmat: laskentatoimi (LAMO) ja tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Lahti. 

  Englanninkieliset maisteriohjelmat: Master's in Business Analytics (MBAN), Master's in International Business and Entrepreneurship (MIBE), Master's in International Marketing Management (MIMM), Master's in Strategic Finance and Analytics (MSF),  ja Master's in Supply Management (MSM).

  Ilmoittautuminen tehdään kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon hyväksymislomakkeella (1D-lomake).

  Maisteriohjelmiin valittaessa kiinnitetään huomiota opiskelijan kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehtoon ja sivuopintoon sekä niiden sopivuuteen valittuun maisteriohjelmaan.

  Kuvassa 1 on esitetty vaihtoehdot eri maisteriohjelmiin soveltuvista kandidaatintutkinnon opinnoista. Aikaisemmin suoritettujen opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan tarkastetaan maisteriohjelmaan ilmoittautuessa. Mikäli johonkin maisteriohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opintomenestystä.

  MBAN, MIBE, MIMM-, ja MSM-ohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus hakea suorittamaan kaksoistutkintoa. Haku tapahtuu ohjelman ensimmäisenä opiskeluvuonna. Hakuohjeet ohjelman johtajalta ja : MIMM DD  ja MSM DD.

  Pääaineista valmistuvat kauppatieteen kandidaatit (ennen v. 2011 aloittaneet pääaineissa opiskelevat)

  Jos on aloittanut opiskelun ennen vuotta 2011 ja tutkinto on suoritettu vanhan pääaineen rakenteen mukaisesti, on opiskelijalla mahdollisuus valmistua pääaineensa tutkintorakenteiden vaatimusten mukaisesti kandidaatiksi ja maisteriksi. 

  Jos opiskelija haluaa pääaineen mukaisen todistuksen laitetaan 1D-lomakkeeseen rasti kohtaan "Haluan pääaineen mukaisen todistuksen" ja kirjoitetaan se pääaine, jonka mukaisesti tutkinto on suoritettu. Jos myös maisteritutkinto on jo (tai lähes) suoritettuna  pääaineen rakenteella, laitetaan rasti myös kohtaan "Jatkan suoraan KTK-tutkinnon pääaineessa". Lisätietoja saa opintojen ohjaaja Kirsti Tiaiselta.

  Pääaineista valmistuvien kandidaattien siirtyminen maisteriohjelmiin

  Pääaineesta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen maisteriohjelmaan siirtyminen tapahtuu kuvan 3 mukaisesti. 1D-lomakkeen toiselta sivulta valitaan tällöin esitietovaatimusten mukainen maisteriohjelma. Huom! Ilmoitus on sitova.

  Pääaineesta maisteriohjelmaan siirryttäessä muuten kuin esitietovaatimusten mukaisesti edellytetään, että opiskelija on suorittanut haettavan maisteriohjelman alan syventäviä opintoja vähintään 24 op (tai 1D-lomakkeessa esitettyjä esitietoja vastaavat opinnot).