Learning Support

  Kauppatieteiden HOPS-pohjat Kauppatieteiden HOPS-pohjat

  HOPS tehdään ja sitä ylläpidetään WebOodin yhteydessä olevalla HOPS-työkalulla. Weboodiin kirjaudutaan yliopiston yleistunnuksella.

  Alle on koottu HOPS-pohjat opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2016-17, alla olevat Excel HOPS-pohjat ovat lukuvuoden 2015-16 opinto-oppaan mukaiset:

  KTK-tutkinto (talousjohtamisen, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdot):

   

  KTM-tutkinto:

   

  Kauppatieteiden lomakkeet Kauppatieteiden lomakkeet

  Kaikki lomakkeet ovat sähköisiä, eli ne voi täyttää koneella ja tallentaa. Käytä Windows-konetta. Kun lähetät lomakkeen student.lut.fi -osoitteesta, allekirjoitusta ei tarvita.

  Yksi osoite: KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

  • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
  • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.
  • NOTICE! If you are studying in English master´s programmes, use applications in English! You can find them here: English applications for LBM students

   

  Opiskelu:

   

  Hyväksilukeminen:

   

  Pro gradu -tutkielma:


  Valmistuminen: