Opiskeluoikeuden hakeminen Opiskeluoikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluhakemus 

Tekniikka (LUT School of Energy Systems, LUT School of Engineering Science) Lue ohjeet

Kauppatieteet (LUT-kauppakorkeakoulu) Lue ohjeet

LUT tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamalli (pdf), Word-versio
(sisältää tutkimus-, opinto-, rahoitus-, julkaisu sekä ohjaussuunnitelman) - päivitetty 5.1.2021

Muita ohjeita ja suosituksia Muita ohjeita ja suosituksia

Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto, 2010, pdf)

Tips for writing scientific journals (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto/2011, pdf)

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosituksia:

- Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen (2018, uudistettu painos 6/2019)
- Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin (2016)

Vastuullinen tiede-sivusto - opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä

The PhD Communication Workbook for LUT University's doctoral students and post-doctoral researchers to brush up on their communication skills (published by LUT School of Engineering Science)

Käyttäjätunnus ja sen aktivointi

Lisätietoja tästä.

LTKY:n jäsenyys? Jatko-opiskelijakortti?

Lue lisää LTKY:n sivulta ja Frank-verkkopalvelusta (kortin tilaaminen).

HUOM! VR ja Matkahuolto eivät myönnä opiskelija-alennuksia omista palveluistaan jatko-opiskelijoille. Myös Kelan ateriatuki on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, eikä ylioppilaskunnan jatko-opiskelijan jäsenmaksu näin ollen sisällä myöskään YTHS:n maksua.

 

Opiskelu Opiskelu

Avuksi matkan varrella Avuksi matkan varrella

Mistä tietoa?

Koostetaulukkoon on kerätty tietolähteitä usein kysytyistä asioista tohtoriopintojen varrella. Koosteeseen on otettu mukaan myös tietolähteitä hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen. Kooste on englanninkielinen.

Ohjaussuunnitelma

LUT-tohtorikoulu suosittelee ohjaussuunnitelman laatimista heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Ohjausuunnitelma on nykyisin osa jatko-opintosuunnitelmaa (katso LUT-tohtorikoulun malli tämän sivun vasemman yläkulman osiosta).

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Arviointimatriisia voi hyödyntää opiskelijan ja ohjaajan ohjauskeskusteluissa. Matriisi tarjoaa yhteisen raamin ja terminologian keskustelulle.

LUT tohtorikoulu suosittelee arviointimatriisia kaikkien opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön.

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvää

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa käytettäväksi, hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi

Aarresaari - akateemiset rekrytointipalvelut

Aarresaaren sivuilla on tietoa tohtoreiden uraseurannasta sekä neuvoja ja tietoja omatoimisen työnhaun tueksi. 

LUT-yliopiston urapalvelut

Uudelle LUT-yliopiston työntekijälle

Intrasta löydät mm. henkilöstöoppaan, uuden työtekijän muistilistan ja perehdytykseen liittyvää tietoa.

Uuden työtekijän pikaopas

Tohtoriopinnot työsuhteessa vs. apurahalla

Apurahatutkijalle

Mela - tietoa apurahan saajille

Opas: Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle (pdf, 2019)

Tutkimusetiikka, tutkimuseettinen ennakkoarviointi/lausunto

Tutkimusetiikan TENK-yhdyshenkilönä LUTIssa toimii Viktoria Kompanets, jonka puoleen voi myös kääntyä tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin/lausuntoon liittyen. Tukihenkilöt neuvovat luottamuksellisesti oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. Lisätiedot LUTintranet.

LUT tiedekirjaston palvelut tiedonhakijalle

Kirjaston ohjeista tiedonhakijalle löydät mm. tietoa niin painetun aineiston kuin elektronisen aineistonkin käytöstä.

Kattavaa ohjeistusta kirjaston käyttöön löydät LibGuides-sivustolta. Voit myös halutessasi varata ajan tiedonhaun opastukseen tästä.

Yhteydenotot väitöskirjojen julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi