Hakemiseen liittyvät lomakkeet ja mallit Hakemiseen liittyvät lomakkeet ja mallit

Jatko-opiskeluhakemus 

Tekniikka  Lue ohjeet

Kauppatieteet Lue ohjeet

LUT tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamalli (pdf), Word-versio
(sisältää tutkimussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman)

Vinkkejä Vinkkejä

Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto, 2010, pdf)

Tips for writing scientific journals (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto/2011, pdf)

Tekniikan alan väitöskirjaopas  (M. Airila ja M.Pekkanen/2002)

 

Käyttäjätunnus ja sen aktivointi

Lisätietoja tästä.

LTKY:n jäsenyys? Jatko-opiskelijakortti?

VR ja Matkahuolto eivät myönnä opiskelija-alennuksia omista palveluistaan jatko-opiskelijoille. Myös Kelan ateriatuki on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille. 1.8.2009 alkaen jatko-opiskelijat eivät enää ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, eikä ylioppilaskunnan jatko-opiskelijan jäsenmaksu näin ollen sisällä myöskään YTHS:n maksua.

Lue lisää LTKY:n sivulta ja Frank-verkkopalvelusta (kortin tilaaminen).

 

Avuksi matkan varrella Avuksi matkan varrella

Ohjaussuunnitelma

LUT tohtorikoulu suosittelee ohjaussuunnitelman laatimista heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Ohjausuunnitelma on nykyisin osa jatko-opintosuunnitelmaa (katso LUT tohtorikoulun malli tämän sivun vasemman yläkulman osiosta).

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Arviointimatriisia voi hyödyntää opiskelijan ja ohjaajan ohjauskeskusteluissa. Matriisi tarjoaa yhteisen raamin ja terminologian keskustelulle.

LUT tohtorikoulu suosittelee arviointimatriisia kaikkien opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön.

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvää

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa käytettäväksi, hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi

Aarresaari - akateemiset rekrytointipalvelut

Aarresaaren sivuilla on tietoa tohtoreiden uraseurannasta sekä neuvoja ja tietoja omatoimisen työnhaun tueksi. 

LUT:n urapalvelut

Uudelle LUT:n työntekijälle

Intrasta löydät mm. henkilöstöoppaan, uuden työtekijän muistilistan ja perehdytykseen liittyvää tietoa.

Tohtoriopinnot työsuhteessa vs. apurahalla

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi/lausunto

Yhdyshenkilö LUT:ssa tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanets; lisätietoja intrassa

Tiedekirjaston palvelut tiedonhakijalle

Kirjaston ohjeista tiedonhakijalle löydät  mm. tietoa niin painetun aineiston kuin elektronisen aineistonkin käytöstä.

Yhteydenotot väitöskirjojen julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi