Opiskeluoikeuden hakeminen Opiskeluoikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluhakemus 

Tekniikka (LUT School of Energy Systems, LUT School of Engineering Science) Lue ohjeet

- Tuotantotalous, ohjelmistotuotanto (LUT School of Engineering Science) Lue ohjeet

Kauppatieteet (LUT School of Business and Management) Lue ohjeet

LUT tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamalli (pdf), Word-versio
(sisältää tutkimussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman)

Muita ohjeita ja suosituksia Muita ohjeita ja suosituksia

Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto, 2010, pdf)

Tips for writing scientific journals (Belt, Möttönen, Härkönen/Oulun yliopisto/2011, pdf)

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosituksia:

- Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen (2018)
- Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin (2016)

Vastuullinen tiede-sivusto - opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä

Käyttäjätunnus ja sen aktivointi

Lisätietoja tästä.

LTKY:n jäsenyys? Jatko-opiskelijakortti?

Lue lisää LTKY:n sivulta ja Frank-verkkopalvelusta (kortin tilaaminen).

HUOM! VR ja Matkahuolto eivät myönnä opiskelija-alennuksia omista palveluistaan jatko-opiskelijoille. Myös Kelan ateriatuki on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille. 1.8.2009 alkaen jatko-opiskelijat eivät enää ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, eikä ylioppilaskunnan jatko-opiskelijan jäsenmaksu näin ollen sisällä myöskään YTHS:n maksua.

 

Avuksi matkan varrella Avuksi matkan varrella

Ohjaussuunnitelma

LUT tohtorikoulu suosittelee ohjaussuunnitelman laatimista heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Ohjausuunnitelma on nykyisin osa jatko-opintosuunnitelmaa (katso LUT tohtorikoulun malli tämän sivun vasemman yläkulman osiosta).

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Arviointimatriisia voi hyödyntää opiskelijan ja ohjaajan ohjauskeskusteluissa. Matriisi tarjoaa yhteisen raamin ja terminologian keskustelulle.

LUT tohtorikoulu suosittelee arviointimatriisia kaikkien opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön.

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvää

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa käytettäväksi, hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi

Aarresaari - akateemiset rekrytointipalvelut

Aarresaaren sivuilla on tietoa tohtoreiden uraseurannasta sekä neuvoja ja tietoja omatoimisen työnhaun tueksi. 

LUT-yliopiston urapalvelut

Uudelle LUT-yliopiston työntekijälle

Intrasta löydät mm. henkilöstöoppaan, uuden työtekijän muistilistan ja perehdytykseen liittyvää tietoa.

Uuden työtekijän pikaopas

Tohtoriopinnot työsuhteessa vs. apurahalla

Apurahatutkijalle

Mela - tietoa apurahan saajille

Opas: Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle (pdf, 2019)

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi/lausunto

Yhdyshenkilö LUT-yliopistossa on tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanets; lisätietoja intrassa

LUT tiedekirjaston palvelut tiedonhakijalle

Kirjaston ohjeista tiedonhakijalle löydät  mm. tietoa niin painetun aineiston kuin elektronisen aineistonkin käytöstä.

Kattavaa ohjeistusta kirjaston käyttöön löydät LibGuides-sivustolta.

Yhteydenotot väitöskirjojen julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi