Lisäajan anomisen aikataulut Lisäajan anomisen aikataulut

Jos opinto-oikeutesi on päättymässä 31.7.2020, nyt on aika anoa opinto-oikeuteesi lisäaikaa!

Palauta anomuslomake oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalle 17.4.2020 mennessä.

Lisäaikapäätökset tekee opiskelijan koulutusohjelmasta vastaava henkilö ja käsittelyssä noudatetaan LUT:n yhteisiä periaatteita. Lähtökohtana on opiskelijan realistinen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa. Suoritettujen opintojen määrä ja aiemmin myönnetyt lisäajat ja opintojen eteneminen mahdollisilla aiemmilla lisäajoilla vaikuttavat siihen, voiko lisäaikaa saada. Tarkemmat edellytykset, ohjeet ja anomuslomakkeen löydät täältä

Tiedot päätöksistä lähetetään koulutusohjelmista opiskelijoille 22.5.2020 mennessä.

Mikäli olet opiskeluaikanasi ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena armeijan tai perhevapaan vuoksi, toimita välittömästi kopiot todistuksista opiskelijoiden asiakaspalveluihin. Katso tarkemmin täältä

Jos opinto-oikeutesi voimassaoloaika on jo ehtinyt päättyä, pitää sinun anoa lisäajan lisäksi opinto-oikeuden palautusta rehtorilta. Lisäajan anomuslomake ja kirjallinen, rehtorille osoitettu opinto-oikeuden palautusanomus lähetetään oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle.