Learning Support

    LUT Laskennallisen tekniikan yhteystiedot LUT Laskennallisen tekniikan yhteystiedot

    LUT LATE
    PL 20
    53851 Lappeenranta

    Käyntiosoite:
    Skinnarilankatu 34
    53850 Lappeenranta

    Puhelin: 0294 462 111

    Koulutusohjelmasta vastaava
    Arto Kaarna
    Puhelin: +358 40 576 2525
    arto.kaarna@lut.fi

    Katso julkaisut tutkimustietokannasta.

    Laskennallisen tekniikan koulutusohjelma Laskennallisen tekniikan koulutusohjelma

    Laskennallinen tekniikka ja fysiikka on kansainvälisesti verkottunut ja tutkimuksen alalla vireä yksikkö, joka tuottaa soveltavan tieteen ja laskennallisen teknologian osaajia kehitystehtäviin tuotantoelämän eri alueille. Ydinalueemme ovat tieteellinen laskenta, konenäkö ja hahmontunnistus, soveltava fysiikka ja materiaalitutkimus. Laskennallinen tiede on yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston painopistealueista ja se on mukana Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa. Tutkimusalueita laskennallisen tekniikan ja fysiikan alalla ovat sovellettu matematiikka, konenäkö ja hahmontunnistus, erinäiset aiheet materiaalitutkimuksen, laskennallisen fysiikan ja optiikan piiristä. Kehitämme algoritmeja datalähtöisiin ongelmiin, teollisuuden, talousanalyysin, kaukokartoituksen ja suuren kokoluokan data-assimilaation sovelluksiin.

    Matematiikkaa ja fysiikkaa kaikille teekkareille

    Matematiikka ja fysiikka ovat keskeisiä työkaluja tekniikan alalla. Matematiikan hyvät perustaidot mahdollistavat monien sovellusten tehokkaan käytön, ja hyvä fysiikan tuntemus taas auttaa ymmärtämään tekniikan ilmiöitä. LUT Late antaa alansa perusopetusta kaikille Lappeenrannan teknillisen yliopiston teekkareille. Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opiskellaan matematiikan ja fysiikan peruskursseja kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Tekniikan kandidaatin yleisopinnoissa opiskellaan mm. funktioita ja vektoreita, differentiaali- ja integraalilaskentaa, tilastomatematiikkaa, numeerisia menetelmiä, teknistä laskentaa ja fysiikkaa.

    DI:ksi englanninkielisestä maisteriohjelmasta

    Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa voi tehdä tekniikan kandidaatin tutkinnon lisäksi diplomi-insinöörin tutkinnon (120 op) englanninkielisessä maisteriohjelmassa Master's Degree Programme in Computational Engineering and Technical Physics. Maisteriohjelmassa voi syventyä opinnoissa joko teknilliseen matematiikkaan (Technomathematics), teknilliseen fysiikkaan (Technical Physics) tai konenäköön ja hahmontunnistukseen (Computer Vision and Pattern Recognition).

    2017-2018 ja 2018-2019 opinto-oppaat