Lakiperusteiset syyt opintoaikojen pidentämiselle Lakiperusteiset syyt opintoaikojen pidentämiselle

Lakiperusteisista syistä (armeija, perhevapaat) tehtävät opinto-oikeuden pidennykset

Tutkinnon suorittamisaikaa eivät kuluta sellaiset lukukaudet, jolloin opiskelija on ollut poissaolevaksi ilmoittautunut ja poissaolo johtuu seuraavista, ns. lakiperusteisista syistä:

  • vapaaehtoisen asepalveluksen, asevelvollisuuden tai sitä korvaavan velvollisuuden suorittaminen ja
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitäminen.

 

Jos olet ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena yllämainituista syistä, toimita kopiot todistuksista opintotoimistoon (palvelustodistus asepalveluksesta/asevelvollisuudesta ja Kelan päätös perhevapaasta). Opintotoimistossa tallennetaan näillä perustein saatavat opinto-oikeuden pidennykset opiskelijarekisteriin.

Yllämainitut, lakiperusteisista syistä tehtävät opinto-oikeuden pidennykset vaikuttavat vain varsinaista, yliopistolain mukaista tutkinnon suorittamisaikaa laskettaessa. Kun opiskelee opinto-oikeuteen myönnetyllä lisäajalla, kuluu myönnetty lisäaika vaikka ilmoittautuisikin poissaolevaksi opiskelijaksi ja poissaolo johtuisi armeijasta tai perhevapaasta. Ne eivät siis automaattisesti pidennä myönnettyä lisäaikaa, mutta syyt tulee tuoda seuraavassa lisäaika-anomuksessa esiin, jotta ne voidaan huomioida anomuksen käsittelyssä.


Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opinto-oikeusaika

Lisäajan anominen opinto-oikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset