Kansainvälisty kampuksella! Kansainvälisty kampuksella!

Opiskelu tai harjoittelu ulkomailla on yleensä ensimmäinen mieleen tuleva tapa kansainvälistyä. Kansainvälistä kokemusta voi kuitenkin saada myös Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) - olematta päivääkään pois Suomesta! Kotikansainvälistymisellä voidaan saavuttaa niitä kansainvälistymiseen liittyviä taitoja ja tietoja, joita jokainen tarvitsee myös työelämässä.


Vinkkejä kotikansainvälistymiseen:
 

  • Kielikeskus järjestää eritasoisia opintojaksoja englannin, espanjan, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielissä. Näiden kielien lisäksi tarjolla on erilaisia kulttuuri- ja viestintätaitoihin liittyviä kursseja. Tulevien diplomi-insinöörien ja kauppatieteiden maistereiden kannattaa panostaa opiskeluaikanaan myös kieliopintoihin, jotka kannattaa aloittaa heti opiskelun alussa.
     
  • Ulkomaalaiset opiskelijat näkyvät kaikessa LUT:ssa järjestettävässä toiminnassa. Osallistumalla järjestettäviin tapahtumiin voit saada helposti ystäviä ympäri maailmaa ja samalla kehität myös omaa kielitaitoasi. Tietoa ulkomaalaisille opiskelijoille järjestettävistä tapahtumista saat esim. ESNn kautta esnlappeenranta.fi
     
  • LUT:iin saapuu vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tuutorin. Lue lisää kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnista.
  • Kansainvälinen kesäkoulu LUT Summer School tarjoaa englanninkielisiä kauppatieteiden, tekniikan ja tuotantotalouden kursseja. Ohjelmassa on LUT:n ja ulkomaalaisten vierailevien luennoitsijoiden opettamia intensiivikursseja. LUT:n opiskelijat ovat tervetulleita kesäkoulun kursseille.