Opiskelu kielikeskuksessa Opiskelu kielikeskuksessa

Kieli- ja viestintäopinnot

Kielikeskus on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen kielikeskus.

Kielikeskus tarjoaa eritasoisia opintoja englannin, ruotsin, saksan, venäjän, ranskan, espanjan, kiinan, japanin ja suomen kielissä sekä kulttuurien välisen viestinnän opinnoissa.

Kielikeskuksen opintojaksoilla kehität kielitaidon lisäksi esiintymis-, vuorovaikutus-, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelu opintojaksoillamme on työelämälähtöistä.

Tutustu Kielikeskuksen toimintaan ja ohjeisiin LUTin opiskelijoille eLABin sivuilta.

Lisätietoja antavat osaamispäälliköt Ritva Kosonen (ritva.kosonen@lab.fi)  ja Johanna Marjomäki (johanna.marjomaki@lab.fi).

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kielikeskuksen opettajien yhteystiedot

Vapautus kieliopinnoista Vapautus kieliopinnoista

Vapautus toisesta kotimaisesta kielestä

Jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin.


Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijapalveluissa.  Vapaamuotoiset hakemukset yhdessä lukion päättötodistuksen kanssa toimitetaan opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Rannalle (minna.ranta@lut.fi). 

HUOM! Opiskelija, jonka hakee ja saa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta. Suomessa tämä kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, ts. se on vakituisen toimen/viran saamisen edellytys.