Opiskelu kielikeskuksessa Opiskelu kielikeskuksessa

 

Kielikeskus on LAB ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen kielikeskus. Kielikeskus on osa LAB ammattikorkeakoulun organisaatiota, mutta tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutuksen koko kampukselle.

Kielikeskus tarjoaa tällä hetkellä eritasoisia opintoja englannin, saksan, ruotsin, venäjän, ranskan, espanjan, kiinan ja suomen kielessä. Näistä uutena voit aloittaa espanjan, ranskan, saksan, kiinan ja venäjän kielen. Voit aloittaa myös suomi vieraana kielenä -opinnot alkeista.

Suomenkielisillä viestinnän kursseilla kehität esiintymistaitoa ja kirjallista viestintää suomeksi. Nämä ovat tarkoitettu suomen kieltä äidinkielenään puhuville. Kielikeskuksen ohjelmaan kuuluu myös kulttuurien välisen viestinnän kursseja.

Kieli- ja viestintätaitoja tarvitset yliopisto-opinnoissa. Ne ovat myös tärkeä osa työelämää ja akateemista yhteisöä. Kielikeskuksen kursseilla pystyt kehittämään muitakin tärkeitä valmiuksia kuten vuorovaikutus-, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kielikeskuksen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuoliset, motivoivat ja erilaisia tarpeita vastaavat opiskelumahdollisuudet. Kielikeskuksen kursseille voit osallistua myös avoimen korkeakoulun kautta, vaikka et olisikaan yliopiston perusopiskelija. Opiskelu kursseillamme on käytännönläheistä.

Tavoitteena on, että pystyt käyttämään opiskeltavaa kieltä opintojen alusta lähtien ja että voit jokaisella kurssillamme kehittää ammatissasi tarvittavia valmiuksia. 

Lisätiedot

Katso kielikeskuksen ohjeet LUT:n opiskelijoille.

 

Lisätietoja antaa kielikeskuksen johtaja Merja Karppinen, merja.karppinen@lab.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kielikeskuksen opettajien yhteystiedot

Vapautus kieliopinnoista Vapautus kieliopinnoista

Vapautus toisesta kotimaisesta kielestä

Jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin.


Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijapalveluissa.  Vapaamuotoiset hakemukset yhdessä lukion päättötodistuksen kanssa toimitetaan opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Rannalle (minna.ranta@lut.fi). 

HUOM! Opiskelija, jonka hakee ja saa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta. Suomessa tämä kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, ts. se on vakituisen toimen/viran saamisen edellytys.