Learning Support

  LUT Kemiantekniikan yhteystiedot LUT Kemiantekniikan yhteystiedot

  LUT Kemiantekniikka

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  PL 20
  53851 Lappeenranta


  Puhelin: 0294 462 111
  Faksi:    (05) 621 2199
  info.kete@lut.fi


  Koulutusohjelmasta vastaava
  Ritva Tuunila 
  Puhelin: +358 40 529 6855
  ritva.tuunila@lut.fi

   

  Katso julkaisut tutkimustietokannasta.

  LUT Kemiantekniikka LUT Kemiantekniikka

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kemiantekniikan laitos kouluttaa kemian, kemiantekniikan ja puunjalostustekniikan osaajia alan työtehtäviin prosessi- ja metsäteollisuudessa, kaupan alalla sekä julkisella sektorilla. Kemiantekniikan koulutusohjelman yleistavoitteena on kouluttaa opiskelijoita alan teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin sekä antaa valmiuksia jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.

  Koulutusohjelma antaa riittävät tiedot ja valmiudet kemianteollisuuteen, puunjalostusteollisuuteen sekä metallurgiseen ja elintarviketeollisuuteen liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, prosessi- ja laitesuunnitteluun, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan, jäte- ja sivutuotteiden hyödyntämiseen sekä prosessiteollisuuden ympäristönsuojelun, työturvallisuuden ja työsuojelun ylläpitämiseen ja edistämiseen. Huomiota kiinnitetään teollisuustehtävien lisäksi myös sellaiseen kemiallistekniseen asiantuntemukseen, jota vaaditaan julkisen hallinnon, opetustoimen sekä kaupan tehtävissä.

  Laitoksella harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka painopistealoja ovat erilaiset erotustekniikat sekä kuitu- ja paperitekniikka.  

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoitujaja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. 

  Lisätietoa akkreditoinneista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

  LUT

  ENAEE

  ASIIN   2017-2018 opinto-oppaat