Learning Support

  LUT Kemiantekniikan yhteystiedot LUT Kemiantekniikan yhteystiedot

  LUT Kemiantekniikka

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  PL 20
  53851 Lappeenranta


  Puhelin: 0294 462 111
  info.kete@lut.fi


  Koulutusohjelmasta vastaava
  Ritva Tuunila 
  Puhelin: +358 40 529 6855
  ritva.tuunila@lut.fi

   

  Katso julkaisut tutkimustietokannasta.

  LUT Kemiantekniikka LUT Kemiantekniikka

  Kemiantekniikan osaajia tarvitaan laajasti alan eri työtehtävissä prosessi- ja metsäteollisuudessa, kaupan alalla sekä julkisella sektorilla. Kemiantekniikan koulutusohjelman yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet alan teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin, mm. kehittämään ja luomaan uusia, ympäristöystävällisempiä tuotteita, prosesseja ja  toimintatapoja. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.

  Koulutusohjelma antaa riittävät tiedot ja valmiudet kemianteollisuuteen, puunjalostusteollisuuteen sekä metallurgiseen ja elintarviketeollisuuteen liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, prosessi- ja laitesuunnitteluun, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan, jäte- ja sivutuotteiden hyödyntämiseen sekä prosessiteollisuuden ympäristönsuojelun, työturvallisuuden ja työsuojelun ylläpitämiseen ja edistämiseen. Huomiota kiinnitetään teollisuustehtävien lisäksi myös sellaiseen kemiallistekniseen asiantuntemukseen, jota vaaditaan julkisen hallinnon, opetustoimen sekä kaupan tehtävissä.

  Kemiantekniikan laitoksella harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka painopistealoja ovat erilaiset erotustekniikat, vedenkäsittely- ja puhdistus sekä kiertotalous.  

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoitujaja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

  LUT

  ENAEE

  ASIIN  Opinto-oppaat