Learning Support

    LUT Kemiantekniikan yhteystiedot LUT Kemiantekniikan yhteystiedot

    LUT Kemiantekniikka

    Lappeenrannan teknillinen yliopisto
    PL 20
    53851 Lappeenranta


    Puhelin: 0294 462 111
    info.kete@lut.fi


    Koulutusohjelmasta vastaava
    Ritva Tuunila 
    Puhelin: +358 40 529 6855
    ritva.tuunila@lut.fi

     

    Katso julkaisut tutkimustietojärjestelmästä.

    LUT Kemiantekniikka LUT Kemiantekniikka

    Kemiantekniikan osaajia tarvitaan laajasti alan eri työtehtävissä prosessi- ja metsäteollisuudessa, kaupan alalla sekä julkisella sektorilla. Kemiantekniikan koulutusohjelman yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet alan teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin, mm. kehittämään ja luomaan uusia, ympäristöystävällisempiä tuotteita, prosesseja ja  toimintatapoja. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.

    Koulutusohjelma antaa riittävät tiedot ja valmiudet kemianteollisuuteen, puunjalostusteollisuuteen sekä metallurgiseen ja elintarviketeollisuuteen liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, prosessi- ja laitesuunnitteluun, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan, jäte- ja sivutuotteiden hyödyntämiseen sekä prosessiteollisuuden ympäristönsuojelun, työturvallisuuden ja työsuojelun ylläpitämiseen ja edistämiseen. Huomiota kiinnitetään teollisuustehtävien lisäksi myös sellaiseen kemiallistekniseen asiantuntemukseen, jota vaaditaan julkisen hallinnon, opetustoimen sekä kaupan tehtävissä.

    Kemiantekniikan laitoksella harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka painopistealoja ovat erilaiset erotustekniikat, vedenkäsittely- ja puhdistus sekä kiertotalous.  

    Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoitujaja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

    LUT

    ENAEE

    ASIIN     2018-2019 opinto-oppaat