Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT) saapuu vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto- tai tutkinto-opiskelijaa tai harjoittelijaa, jotka kaikki tarvitsevat tuutorin. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorin tehtäviin kuuluu ulkomaalaisen opiskelijan perehdyttäminen sekä opintoihin että arkielämään liittyviin asioihin.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan kv-tuutorina tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä Kansainvälisten palveluiden Tanja Karppiseen.
 

Ketä tuutoroidaan?
 

LUT:iin saapuvat ulkomaalaiset opiskelijat voidaan jakaa lyhytaikaisiin vaihto-opiskelijoihin ja tutkinto-opiskelijoihin, jotka suorittavat LUT:ssa koko tutkinnon.  Heidän lisäkseen vuosittain saapuu jonkin verran lyhytaikaisia harjoittelijoita, joita myös tuutoroidaan.

Vaihto-opiskelijat saapuvat pääsääntöisesti LUT:n partnerikorkeakouluista ja viipyvät meillä lukukauden tai lukuvuoden (4-9 kk). Vaihto-opiskelijat eli vaihtarit ovat yleensä perusopiskelijoita kandi- tai maisteritasolla ja suorittavat vaihtonsa aikana yksittäisiä kauppatieteen ja/tai tekniikan kursseja.  Saapuva vaihto-opiskelija voi olla myös jatko-opiskelija. Vaihto-opiskelijoita saapuu sekä syksyllä elokuussa, että keväällä tammikuussa.

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat opiskelevat kaksivuotisissa englanninkielisissä maisteriohjelmissa, jotka johtavat ylempään korkeakoulututkintoon. Näihin ohjelmiin saapuu opiskelijoita ympäri maailmaa ja opetuskielenä on englanti. Uusi ryhmä kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita aloittaa opintonsa vuosittain elokuussa.
Harjoittelijat saapuvat pääosin kesän ja alkusyksyn aikana ja viipyvät muutaman kuukauden.

Haku kv-tuutoriksi


Kv-tuutoreiden haku seuraavalle lukuvuodelle järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Haun päätyttyä hakemukset käydään läpi ja hakijoita kutsutaan haastatteluun. Tutkinto-opiskelijoiden tuutorit haastatellaan ja valitaan tiedekunnissa/koulutusohjelmissa.  Vaihto-opiskelijoiden tuutorit haastatellaan ja valitaan Kansainvälisissä palveluissa.

Hakuajan alla järjestetään infotilaisuus, johon voit tulla kuulemaan lisää kv-tuutoroinnista ja esittämään kysymyksiä.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Kv-tuutoreiden koulutus


International student's peer tutoring –kurssi järjestetään keväisin 4. periodissa. Uusille tuutoreille koulutus on pakollinen, aiemmin kv-tuutoreina toimineille vapaaehtoinen. Elokuussa järjestetään vielä yksi koulutustilaisuus.

Koulutuksessa tuutori saa  eväitä kansainvälisen pienryhmän johtamiseen ja käydään läpi kv-tuutorin tehtävät sekä yliopiston tarjoamia palveluita saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu tietopaketti kulttuurista ja kulttuurien välisestä kommunikaatiosta.  Lukukauden päätteeksi tuutorit palauttavat Kansainvälisiin palveluihin raportin tuutoroinnistaan.

Kv-tuutorin tehtävät


Kansainväliset opiskelijat saapuvat Lappeenrantaan ennen orientaatiopäivien alkua elokuussa, joten kv-tuutoreiden on oltava käytettävissä elokuun koulutuslauantaista lähtien. Kiireisimmät viikot kv-tuutorille ovat juurikin elokuun lopussa ja syyskuun alkupuolella, jolloin kaikki on vielä uutta saapuneille opiskelijoille.

Kv-tuutori on yhteydessä ryhmäänsä ennen heidän saapumistaan Suomeen ja on vastassa ryhmäläisiään näiden saapuessa Lappeenrantaan. Kv-tuutori vie opiskelijan asunnolleen ja kertoo asumiseen liittyvistä asioista. Tämän lisäksi tuutori opastaa kv-opiskeljoita löytämään asuinalueensa palvelut ja selvittää opiskelijalle mitä mistäkin löytyy Lappeenrannassa. Kv-tuutori auttaa ryhmäläisiään tarvittaessa myös viranomaisasioissa. Yliopistolla kv-tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa kampusalueeseen tutustuttaminen, tunnusten avaaminen, opastus eri järjestelmien käyttöön (WebOodi, Noppa, Moodle jne.) sekä yleinen tutustuttaminen opiskelijaelämään ja -kulttuuriin.

Kv-tuutoroinnin edut

  • Koulutuksen hyväksyttävästi läpikäyneet ja pienryhmää tuutoroineet opiskelijat saavat 3 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin.
  • Loppuraportin palauttaneet ja tehtävänsä asianmukaisesti hoitaneet tuutorit saavat rahallisen palkkion lukukauden lopussa.
  • Tuutori saa suomen- ja/tai englanninkielisen työtodistuksen tuutoroinnistaan.
  • Kv-tuutorina toimiminen huomioidaan opiskelijan hakiessa vaihtoon ulkomaille.
  • Kv-tuutori saa uusia tuttavuuksia ympäri maailmaa, tutustuu uusiin kulttuureihin, kartuttaa kielitaitoaan ja saa arvokasta kansainvälistä kokemusta.