Learning Support

  Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakollista työharjoittelua 2 op
  - valinnaista työharjoittelua max. 6 op (opintoluonnoksena SISUun).
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BL10A7001 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu.

  Työharjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain tutkinto-ohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää myös valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä työharjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmassa.

  Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman ja julkishallinnon palvelukseen. Sähkötekniikasta valmistuneella henkilöllä on kokonaiskuva nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

   

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Katja Hynynen.
  Englanninkielisen B.Sc. Programme in Electrical Engineering (double degree) vastuuhenkilö on TkT Lasse Laurila.

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2021-2022) muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • Tehoelektroniikan tai Energiatalouden sivuopintokokonaisuudesta
  • vapaasti valittavista opinnoista.

  Yleisopinnoissa keskitytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kartuttamiseen, teknisen yleissivistyksen hankkimiseen ja ammatillisiin perusopintoihin. Sen jälkeen opiskelija syventää ja terävöittää sähköteknistä osaamistaan kandidaatin tutkinnon aine- ja sivuopinnoissa. Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta löytyy Kielikeskuksen sivuilta. 

  Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös kandidaatintyön 10 op  ja kandidaatintyön seminaarin 2 op.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi joko SaSOKTE Teollisuuselektroniikka tai LESKSoE Energiatalous. Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne.
  Tarkempi opinto-opas SISU-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen).

  B.Sc. in Electrical Engineering tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne

  Ennen lukuvuotta 2020-2021 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalin opinto-oppaista.

   

  Sähkötekniikan maisteriohjelmat

  Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. 
  Erillisvalinnan kautta on mahdollista hakea myös etäopiskeluun soveltuviin sähkötekniikan DI-ohjelmiin.

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.