Learning Support

  Lisätietoja ja yhteyshenkilöt Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

  Lisätietoja saat opiskelijapalveluista (huone 2313) omalta opintojen ohjaajaltasi

  KETE
  opintojen ohjaaja Mari Trinidad

  ENTE, YMTE
  opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen

  SÄTE
  opintojen ohjaaja Johanna Kosunen

  KOTE, LATE
  opintojen ohjaaja Minna Miikki

  TUTA, TITE
  opintojen ohjaaja Sini Sarvilahti

  KATI
  opintojen ohjaaja Kirsti Tiainen

  ja valmistuttamistiimimme opintosihteereiltä

  Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi
  opintosihteeri Tiina Kronqvist

  tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi
  opintosihteeri Taina Pekari

  KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi
  opintosihteeri Mervi Lensu
   

  Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen

  Huom. Valmistuvan opiskelijan HOPS on oltava SISU:ssa.

  Ennen diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi valmistumista suoritetaan kandidaatin tutkinto (=alempi korkeakoulututkinto). Diplomityön / Pro gradu –tutkielman aihe voidaan vahvistaa vasta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

  Voit valmistua tekniikan/kauppatieteiden kandidaatiksi, kun kaikki kandidaatin tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien kypsyysnäyte on suoritettu. Lisäksi kandidaatintyön/-tutkielman pitää olla työn hyväksymisen jälkeen tallennettuna kirjaston elektronisten julkaisujen järjestelmässä LUTPubissa. (Tallennusohje)

  HUOM! Muistathan, että valmistuessasi sinun pitää olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja maksaa ko. lukukauden ylioppilaskunnan maksu.

  • Jos valmistut elokuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu syyslukukaudelle.
  • Jos valmistut tammikuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu kevätlukukaudeksi.

  Todistusanomuksen ja HOPS:n palauttaminen

  Palauta kandidaatin todistusanomuksesi (1D-lomake) ja molemmat opintosuunnitelmasi (sekä KTK/TkK-tutkinnon HOPS että KTM/DI-tutkinnon HOPS) opiskelijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen:
    - KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi (kauppatieteiden opiskelijat)
    - Tutatdk.Opintosihteerit(at)lut.fi (tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat)
    - Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi (energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, laskennallisen tekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat).

  HOPS tarkistetaan valmistumisen yhteydessä ja tutkintotodistus koostetaan sen pohjalta. Myös maisterivaiheen HOPS tarkastetaan tässä vaiheessa.

  Tutkintotodistuksen anomuslomakkeet:


  Muista tehdä valmistumispyyntö samalla myös SISUssa!

  Voit hakea kandidaatin tutkintoa, kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saanut niistä suoritusmerkinnät rekisteriin. Tutkintotodistus myönnetään kesäkuun loppua ja heinäkuuta lukuun ottamatta kolmen viikon kuluessa siitä kun tutkintoa on haettu, edellyttäen että tutkintoon ja valmistumiseen liittyvät asiat ovat kunnossa - tämä koskee myös suorituksia, eli myös kaikkien suoritusten tulee olla Sisussa. Todistus päivätään sille päivälle jolloin se tehdään.

  Kesäkuun lopulla ja heinäkuussa kandidaatin tutkintoa hakeneiden todistukset tehdään elokuussa ja ne päivätään heinäkuun viimeiselle päivälle.

  Valmistumistieto

  Muista päivittää Sisuun tietojen luovutus -kohdat ajan tasalle sekä kotikunta. Loppukuussa valmistuneiden valmistumistieto julkaistaan lehdissä seuraavassa kuussa.

  Kandipalautekysely

  Kandipalautekyselyyn vastaaminen on osa kandidaatiksi valmistumisprosessia. Vastaathan siihen 1D-lomakkeen täyttämisen yhteydessä, kiitos.

  Tutkintotodistus

  Vastattuasi kandipalautekyselyyn voit noutaa kandidaatin tutkintotodistuksesi opiskelijoiden asiakaspalvelusta (2. rakennusvaihe, 3. kerros, h. 2313) viikon ajan valmistumispäivästä. Tämän jälkeen noutamattomat todistukset postitetaan kirjattuna kirjeenä (todistus haettava postista) 1D-lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Kandidaatin tutkintotodistukset päivätään sille päivälle jolloin todistus tehdään.

  VITAKO:n stipendi

  Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura myöntää 300 euron stipendin yritykselle tehdystä kandidaatintyöstä tai -tutkielmasta. Työn ohjaaja ilmoittaa työn arvostelulomakkeessa yrityksen, jolle työ on tehty. 

  Opiskelijapalveluista lähetetään esitys VITAKO:lle kaksi kertaa vuodessa. Huhtikuussa ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä valmistuneiden kandidaattien tiedot ja joulukuussa marraskuun loppuun mennessä valmistuneiden tiedot. Opintosihteerit pyytävät tässä vaiheessa opiskelijalta tilinumeron VITAKO:n esitystä varten. Kandidaatille esitetään stipendiä, jos hän on vielä opiskelijana LUT:ssa. VITAKO päättää stipendien myöntämisestä.