Learning Support

    Lisätietoja ja yhteyshenkilöt Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

    Lisätietoja saat opiskelijapalveluista (huone 2313) omalta opintojen ohjaajaltasi ja valmistuttamistiimimme opintosihteereiltä

    KETE
    opintojen ohjaaja Mari Trinidad

    ENTE, SÄTE, YMTE
    opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen

    KOTE, LATE
    opintojen ohjaaja Johanna Kosunen

    TUTA, TITE
    opintojen ohjaaja Sini Sarvilahti

    KATI
    opintojen ohjaaja Kirsti Tiainen

    Sähköposti Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi
    opintosihteeri Tiina Kronqvist

    Sähköposti tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi
    opintosihteeri Taina Pekari

    Sähköposti KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi
    opintosihteeri Mervi Lensu
     

    Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen

    Ennen diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi valmistumista suoritetaan kandidaatin tutkinto (=alempi korkeakoulututkinto). Diplomityön / Pro gradu –tutkielman aihe voidaan vahvistaa vasta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

    Voit valmistua tekniikan/kauppatieteiden kandidaatiksi, kun kaikki kandidaatin tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien kypsyysnäyte on suoritettu. Lisäksi kandidaatintyön/-tutkielman pitää olla työn hyväksymisen jälkeen tallennettuna kirjaston elektronisten julkaisujen järjestelmässä LUTPubissa. (Tallennusohje)

     

    HUOM! Muistathan, että valmistuessasi sinun pitää olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja maksaa ko. lukukauden ylioppilaskunnan maksu.

    • Jos valmistut elokuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu syyslukukaudelle.
    • Jos valmistut tammikuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu kevätlukukaudeksi.

     
    Opiskelijavaihdon takia poissa olevaksi ilmoittautunut voi kuitenkin valmistua kandidaatiksi.

    Todistusanomuksen ja HOPS:n palauttaminen

    Palauta kandidaatin todistusanomuksesi (1D-lomake) ja molemmat opintosuunnitelmasi (sekä KTK/TkK-tutkinnon HOPS että KTM/DI-tutkinnon HOPS) opiskelijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen: KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi (kauppatieteiden opiskelijat), Tutatdk.Opintosihteerit(at)lut.fi (tutan ja titen opiskelijat) ja Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi (tekniikan opiskelijat).

    HOPS tarkistetaan valmistumisen yhteydessä ja tutkintotodistus koostetaan sen pohjalta. Myös maisterivaiheen HOPS tarkastetaan tässä vaiheessa.

    Kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuvat (tämä koskee v. 2010 ja sen jälkeen valittuja opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet Johdatus kauppatieteiden opiskeluun –kurssin v. 2011 tai sen jälkeen) liittävät todistusanomukseensa HOPS:n lisäksi päivitetyn urasuunnitelmansa (=päivitys Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tehtyyn urasuunnitelmaan). Englanninkielisen maisteriohjelman urasuunnitelma tehdään englanniksi. Tarkemmat ohjeet urasuunnitelman tekoa varten.

    Tutkintotodistuksen anomuslomakkeet:

     

    Valmistumisen aikataulu (sis. mm. anomusten jättöpäivät):

    Valmistumisaikataulu kandit lukuvuodelle 2017-2018

    Valmistumisaikataulu kandit lukuvuodelle 2018-2019

    Kandipalautekysely

    Kandipalautekyselyyn vastaaminen on osa kandidaatiksi valmistumisprosessia. Kandidaatin tutkintotodistuksesi valmistuttua opintosihteeri lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää henkilökohtaisen linkkisi kandipalautekyselyyn. Vastaathan siihen viipymättä, kiitos.

    Tutkintotodistus

    Vastattuasi kandipalautekyselyyn voit noutaa kandidaatin tutkintotodistuksesi opiskelijoiden asiakaspalvelusta (2. rakennusvaihe, 3. kerros, h. 2313) viikon ajan valmistumispäivästä. Tämän jälkeen noutamattomat todistukset postitetaan kirjattuna kirjeenä (todistus haettava postista) 1D-lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tutkintotodistukset päivätään yliopistossa vahvistetuille todistusten jakopäiville.

    VITAKO:n stipendi

    Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura myöntää 300 euron stipendin yritykselle tehdystä kandidaatintyöstä tai -tutkielmasta. Työn ohjaaja ilmoittaa työn arvostelulomakkeessa yrityksen, jolle työ on tehty. 

    Opiskelijapalveluista lähetetään esitys VITAKO:lle kaksi kertaa vuodessa. Huhtikuussa ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä valmistuneiden kandidaattien tiedot ja joulukuussa marraskuun loppuun mennessä valmistuneiden tiedot. Opintosihteerit pyytävät tässä vaiheessa opiskelijalta tilinumeron VITAKO:n esitystä varten. Kandidaatille esitetään stipendiä, jos hän on vielä opiskelijana LUT:ssa. VITAKO päättää stipendien myöntämisestä.