Learning Support

  Lisätietoja ja yhteyshenkilöt Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

  Lisätietoja saat opiskelijapalveluista (huone 2313) omalta opintojen ohjaajaltasi ja valmistuttamistiimimme opintosihteereiltä

  KETE
  opintojen ohjaaja Mari Trinidad

  ENTE, SÄTE, YMTE
  opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen

  KOTE, LATE
  opintojen ohjaaja Hanna Linnavirta

  TUTA, TITE
  opintojen ohjaaja Sini Sarvilahti

  KATI
  opintojen ohjaaja Kirsti Tiainen

  Sähköposti Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi
  opintosihteeri Tiina Kronqvist

  Sähköposti tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi
  opintosihteeri Taina Pekari

  Sähköposti KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi
  opintosihteeri Mervi Lensu
   

  Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen Tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuminen

  Ennen diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi valmistumista suoritetaan kandidaatin tutkinto (=alempi korkeakoulututkinto). Diplomityön / Pro gradu –tutkielman aihe voidaan vahvistaa vasta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

  Voit valmistua tekniikan/kauppatieteiden kandidaatiksi, kun kaikki kandidaatin tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien kypsyysnäyte on suoritettu. Lisäksi kandidaatintyön/-tutkielman pitää olla työn hyväksymisen jälkeen tallennettuna kirjaston elektronisten julkaisujen järjestelmässä LUTPubissa. (Tallennusohje)
   
  HUOM! Muistathan, että valmistuessasi sinun pitää olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja maksaa ko. lukukauden ylioppilaskunnan maksu.

  • Jos valmistut elokuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu syyslukukaudelle.
  • Jos valmistut tammikuussa, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa maksu kevätlukukaudeksi.

  Opiskelijavaihdon takia poissa olevaksi ilmoittautunut voi kuitenkin valmistua kandidaatiksi.

  Todistusanomuksen ja HOPS:n palauttaminen

  Palauta kandidaatin todistusanomuksesi (1D-lomake) ja molemmat opintosuunnitelmasi (sekä KTK/TkK-tutkinnon HOPS että KTM/DI-tutkinnon HOPS) opiskelijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen: KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi (kauppatieteiden opiskelijat), Tutatdk.Opintosihteerit(at)lut.fi (tutan ja titen opiskelijat) ja Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi (tekniikan opiskelijat).

  HOPS tarkistetaan valmistumisen yhteydessä ja tutkintotodistus koostetaan sen pohjalta. Myös maisterivaiheen HOPS tarkastetaan tässä vaiheessa.
  Kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuvat (tämä koskee v. 2010 ja sen jälkeen valittuja opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet Johdatus kauppatieteiden opiskeluun –kurssin v. 2011 tai sen jälkeen) liittävät todistusanomukseensa HOPS:n lisäksi päivitetyn urasuunnitelmansa. Se on päivitys Johdatus -kurssilla tehtyyn urasuunnitelmaan (eli kuinka opiskelu on sujunut kandivaiheessa, miksi valitsee tulevan maisteriohjelman, mahdolliset tulevat urasuunnitelmat).Englanninkielisen maisteriohjelman urasuunnitelma tehdään englanniksi.

   

  Valmistumisen aikataulu (sis. mm. anomusten jättöpäivät):

  Valmistumisaikataulu DI / KTM lukuvuodelle 2016-2017

  Valmistumisaikataulu kandit lukuvuodelle 2016-2017

  Kandipalautekysely

  Kandipalautekyselyyn vastaaminen on osa kandidaatiksi valmistumisprosessia. Kandidaatin tutkintotodistuksesi valmistuttua opintosihteeri lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää henkilökohtaisen linkkisi kandipalautekyselyyn. Vastaathan siihen viipymättä, kiitos.

  Tutkintotodistus

  Vastattuasi kandipalautekyselyyn voit noutaa kandidaatin tutkintotodistuksesi opiskelijoiden asiakaspalvelusta (2. rakennusvaihe, 3. kerros, h. 2313) viikon ajan valmistumispäivästä. Tämän jälkeen noutamattomat todistukset postitetaan kirjattuna kirjeenä (todistus haettava postista) 1D-lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tutkintotodistukset päivätään yliopistossa vahvistetuille todistusten jakopäiville.