Learning Support

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on väline, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan omien opintojensa määrää ja kestoa. Uudet opiskelijat tekevät itselleen HOPSin Johdatus -kurssilla. Vanhempien opiskelijoiden kannattaa ylläpitää omaa HOPSiaan tai tarvittaessa tehdä uusi. HOPS on ensisijaisesti työkalu opiskelijalle itselleen, josta voi helposti seurata omien opintojen aikataulutusta ja vaihetta.

  HOPS esittää opiskelijan tutkinnon sisältämät opintojaksot eli kurssit sekä niiden sijoittumisen tutkintorakenteeseen. HOPS tehdään aina tietyn vuoden opinto-oppaan rakenteiden mukaisesti. Vanhin opinto-opas, jota voi käyttää, on opiskelijan aloitusvuoden opinto-opas.

  Tuotantotalouden ja tietotekniikan opintojaksokuvauksissa ilmoitetaan opintojakson vaatimustaso (perus- tai aineopintotasoinen kandidaatin tutkinnon opintojakso tai syventävän tasoinen DI-opintojakso). Tutkintorakennetaulukoissa (yleisopinnot, sivuaineet) näkyvä suositeltu suoritusvuosi (esim. DI 1) ei välttämättä tarkoita, että opintojakso on syventävän tasoinen.

  HOPS-ongelmissa voit ottaa yhteyttä tuotantotalouden ja tietotekniikan opintojen ohjaajiin, mutta muutoin HOPSin ylläpito ja sen päivittäminen on opiskelijan omalla vastuulla. HOPS:n kolme virallista tarkistuspistettä opintojen aikana ovat opintojen aloitus, kandidaatiksi valmistuminen sekä DI:ksi valmistuminen. Kandidaatin tutkinnon HOPS:iin ei kiinnitetä ylimääräisiä opintoja yli tutkinnon minimin (180 op), jotta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen mahdollisimman moni esim. valinnaisista opintojaksoista on hyödynnettävissä DI-tutkintoon.

  HOPSin laatiminen ja päivittäminen

  1. Opinto-oppaat löytyvät sähköisinä täältä tai alasivun kautta. Valitse näistä itsellesi sopivin opas, jonka rakenteiden mukaan teet HOPSisi. Opintojesi aloitusvuoden opinto-opas on vanhin, jota voit käyttää
    
  2. Voit käyttää WebOodin eHOPS-työkalua, jonka käytöstä löydät ohjeet täältä. eHOPS on kuitenkin kankea, jos HOPSiisi sisältyy esimerkiksi muualla kuin LUT:ssa suoritettuja hyväksiluettuja kursseja tai vaihto-opintoja. Mikäli HOPSisi poikkeaa oleellisesti opinto-oppaan rakenteiden mukaisesta, excel-HOPSin tekeminen on suositeltavaa.
    
  3. Jos käytät Excel-HOPSia, lataa koneellesi valmis pohja alta ja päivitä se vastaamaan valitsemasi opinto-oppaan tutkintorakennetta. Muista merkitä HOPSiin kurssit niillä kurssikoodeilla, nimillä ja opintopiste- tai opintoviikkolaajuuksilla, joilla olet ne suorittanut. Kannattaa tässä kohdin käyttää hyväksi WebOodin "Suoritukset" kohtaa ja verrata suorittamiasi kursseja opinto-oppaan rakenteissa vaadittaviin kursseihin. Excel-HOPSin "kommentit" kohtaan voit kirjoittaa lisätietoja mikäli jonkin kurssin kohdalla sinulle herää kysymyksiä tms.
    
  4. Poistuneiden tai muuttuneiden opintojaksojen kohdalla tutustu vuosittaisiin opintojaksojen muutos- ja korvaavuuslistoihin. Ne kertovat, mitä poistuneen tai muuttuneen kurssin tilalle tulee suorittaa. Opintojaksojen muutokset ja korvaavuuslistat löydät täältä tai alasivun kautta. Excel-HOPSissa kannattaa toimia siten, että varsinaiseen kurssilistaukseen merkitset kurssit niillä  opintojaksokoodeilla, nimillä ja laajuuksilla millä olet ne suorittanutkin. Merkitse "kommentit"-kenttään alkuperäinen kurssi, minkä ko. kurssi korvaa.
    
  5. Jos jäljelle jäi suoritettuja opintojaksoja, joille et löytänyt sopivaa paikkaa HOPSista, voit listata nämä ylös ja kysyä apua koulutusohjelmasi opintoneuvojalta.

  Mistä apua?


  Jos HOPS:n laatimisessa tai muuten opintoasioissa tulee epäselvyyksiä tai kysymyksiä, ota yhteyttä koulutusohjelmasi opintoneuvojaan.

  • Tietotekniikka: Tatu Virta, huone 2313, tatu.virta(at)lut.fi, 040-4849759
  • Tuotantotalous: Sini Piiparinen, huone 2313, tuta.opintoneuvoja(at)lut.fi, 040-4814419

  Tuotantotalouden HOPS-mallit Tuotantotalouden HOPS-mallit

  Alle on koottu HOPS-pohjat opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2016-17.

  Pääsääntöisesti voit edelleen opiskella ja valmistua näiden tutkintorakenteiden mukaisesti. Mikäli tutkintorakenteessa on paljon poistuneita opintojaksoja (opintojaksomuutokset UNIssa) tai sinulla on ollut pidempi tauko opinnoissa, voi olla opintojen sujuvan etenemisen kannalta parempaa siirtyä uusimpien, eli lukuvuoden 2017-18, tutkintorakenteiden mukaisiin tutkinto-ohjelmiin. Näistä löydät lisätietoa WebOodin opinto-oppaissa sekä UNIsta kandidaatin opinnot ja diplomi-insinööriopinnot alta.

  Jos olet aiemmin käyttänyt excel HOPS-pohjaa, voit sitä käyttää edelleen. Jos siirryt opiskelemaan lukuvuoden 2016-17 tai uudempien rakenteiden mukaisesti, käytä silloin WebOodin HOPS-pohjia (WebOodi > HOPS > Luo uusi HOPS)
   

  Opinto-oppaan 2015-2016 mukaan


  Opinto-oppaan 2014-2015 mukaan


  Opinto-oppaan 2013-2014 mukaan


  Opinto-oppaan 2012-2013 mukaan


  Opinto-oppaan 2011-2012 mukaan


  Opinto-oppaan 2010-2011 mukaan


  Opinto-oppaan 2009-2010 mukaan