Learning Support

  Yrittäjyyden DI-ohjelma Yrittäjyyden DI-ohjelma

  Yrittäjyyden DI-ohjelma on 120 opintopisteen laajuinen tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon johtava DI-ohjelma, jossa keskitytään laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat yrityksen synnyttämiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin.

  Yrittäjyyden DI-ohjelmasta valmistuu tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, syventymiskohteena yrittäjyys. Tutkinto antaa valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, yritysneuvojana tai muissa yrittäjämäisissä tehtävissä. Esimerkiksi elinkeinoasiamies tai yrityksen liiketoimintavetäjä ovat myös mahdollisia nimikkeitä – ja yrittäjämäisestä työotteesta on taatusti hyötyä missä tahansa tehtävässä vaikka ei yksityisyrittäjäksi tähtäisikään.

  Tarjoamme ainoana Suomessa yrittäjyyden DI-tasoisen ohjelman. Opinnot käsittelevät yrityksen perustamista, kehittämistä ja yrityksen kasvun eri vaiheita. Syventymisopintojen lisäksi opiskelija valitsee aiempien opintojensa viitoittamana joko teknillisen tai tuotantotalouden sivuopinnon. Kursseilla käytetään monipuolisesti eri opetus- ja opiskelumuotoja. Tutkintoon kuuluu päiväopetuksen lisäksi niin intensiivikursseja kuin täysin etäopiskeluna suoritettavia kursseja.

  Opiskelu on järjestetty päiväopintoina. Niiden suoritusaika päätoimisesti opiskellen on kaksi vuotta. Samanaikaisesti työskennellen tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi kolmessa vuodessa.

  Yrittäjyyden DI-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen.

  Yrittäjyyden ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa:

  • perustaa yrityksen
  • arvioida ja kehittää yritystä sekä analysoida kasvun eri vaiheita
  • löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia
  • analysoida yritysten menestystä monipuolisesti
  • yrittäjyystaitojen lisäksi toimia hyvin erilaisissa yrittäjämäisissä tehtävissä, kuten esimerkiksi yritysten liiketoimintayksikön johtajana tai erilaisissa yrittäjyyden edistämistehtävissä