Learning Support

  Opiskelu ulkomailla Opiskelu ulkomailla

  LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelma suosittelee lämpimästi opiskelua ulkomailla ja LUT tarjoaakin tähän kauppatieteiden opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet.

  Vaihto-opinnot info

  Vaihto-opinnot weboodin eHopsiin

  Ennen ulkomaille lähtöä

  • Kaikki opiskelijavaihtoon lähtevät (Erasmus, Norek, kahdenväliset, free moverit) tekevät opintosuunnitelman (Learning agreement tai Study plan) Mobilityssä.
  • Opiskelijat toimittavat opintosuunnitelman ja sen liitteenä hopsin, johon on merkitty myös ulkomailla suoritettavat opinnot yllä olevan ohjeen (linkki "Vaihto-opinnot weboodin eHopsiin") mukaisesti opiskelijapalveluihin kauppatieteiden opintojen ohjaajille. Liitteeksi myös kurssikuvaukset suoritettavista kursseista.

   

  Ulkomailta palattua

  • Ulkomailla suoritetut kurssit anotaan tutkintoon hyväksilukulomakkeilla, jotka palautetaan opiskelijapalveluihin kauppatieteiden opintojen ohjaajille. Lomakkeet suomeksi ja englanniksi löytyvät Lomakkeet - sivulta.
  • Suoritetut vaihto-opinnot suositellaan anottavaksi rekisteriin mahdollisimman pian vaihdosta tultua!

   

  Kauppatieteiden sääntöjä ulkomaan opintojen hyväksiluvuista

  • Ulkomaan opiskeluvaihdossa suoritetuista opinnoista hyväksytään KTM-tutkinnon pääaineen /maisteriohjelman syventäviin opintoihin vain Master's-tason kursseja. Ulkomailla suoritetuista opinnoista voidaan hyväksyä KTM-tutkinnon sivuopintoihin, kieliopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin myös bachelor-tason kursseja (nämä eivät saa sisältyä opiskelijan bachelor-tutkintoon).
  • Ulkomailla tapahtuvasta opiskelijavaihdosta opiskelijalle hyväksytään lisäksi myös ylimääräisiä kieliopintoja (VAIN ohjelman opiskelukielestä). Lukukauden (3-6 kk) kestävästä opiskelijavaihdosta tai harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 4 op (huom ennen 1.8.2016 suoritetuista 3-6 kk:n vaihto-opinnoista myönnetään 3 op) ja lukuvuoden (7-12 kk) kestävästä vaihdosta 6 op. Kieliopinnot voi sijoittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.
   HUOM! Mikäli opiskelija opiskelee ulkomailla pelkästään kieliopintoja tai kielen ja kulttuurin opintoja (esim. Japanin kieli ja kulttuuri, Kiinan kieli ja kulttuuri) ei kauppatieteiden koulutusohjelma myönnä enää opiskelijavaihdosta hyväksyttäviä ylimääräisiä kielten opintopisteitä.
    
  • Ulkomaan vaihdosta saatavat kieliopinnot hyväksyy anomuksesta kauppatieteiden opintojen ohjaajat. Kieliopintoja myönnetään lukuvuonna 2009-2010 ja myöhemmin opiskelijavaihtoon lähteville. Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta myönnetään kieliopintoja 1.5.2011 jälkeen tapahtuvasta harjoittelusta.

  • Ulkomailla suoritetuista opinnoista, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden, voi olla mahdollista hyväksyttää sivuopintokokonaisuus "Studies abroad" tai "Business studies abroad". Hyväksynnästä päättää ohjelmajohtaja.

  • Hyväksilukuja ei saa ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista opinnoista, mikäli ne on sisällytetty tradenomin tutkintoon (ns. kaksoistutkinto). 

  Ulkomaanvaihto kandivaiheessa MIMM-ohjelman pääsyvaatimus

  Jos opiskelija aikoo hakea kandiksi valmistumisensa jälkeen Master's in International Marketing Management (MIMM)-ohjelmaan, ulkomaanvaihto on pakollinen kandiopintojen aikana. Pakolliset ulkomaan opinnot (vähintään 20 op) sisällytetään KTK-tutkintoon. Ulkomailla olon (opiskelijavaihto tai työharjoittelu ulkomailla) perusteella hyväksytyt kieliopinnot (4 tai 6 op) saa laskea pakollisten ulkomaanopintojen vähimmäismäärään (minimi 20 op), mutta ne sijoitetaan tutkinnossa kieliopintoihin. Opiskelijat voivat korvata ulkomaisella harjoittelulla pakollisia ulkomaanopintoja, mutta siitä on aina sovittava etukäteen harjoittelun hyväksyjän kanssa. Tässä tapauksessa harjoittelusta saatavat max. 12 op sijoitetaan KTK-tutkintoon ja puuttuvat pakolliset ulkomaanopinnot voi korvata yliopiston tarjoamilla Summer School-kursseilla. Tässä tapauksessa Summer School-kurssit on myös hyväksytettävä etukäteen, kirjallinen anomus toimitetaan opintojen ohjaaja Kirsti Tiaiselle.

  Suuntautumisvaihtoehtojen/ohjelmien vastuuhenkilöt:

  KTK - Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto: Terhi Tuominen
  KTK - Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehto: Anna Vuorio
   
  LAMO-maisteriohjelma: Satu Pätäri
  TIJO-maisteriohjelma: Aino Kianto

  MBAN-maisteriohjelma: Pasi Luukka

  MIBE-maisteriohjelma: Lasse Torkkeli
  MIMM-maisteriohjelma: Olli Kuivalainen
  MSF-maisteriohjelma: Sheraz Ahmed

  MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura

  MSM -maisteriohjelma: Katrina Lintukangas
  VAIHTO-OPISKELUN KIELIOPINNOT: Opintojen ohjaajat Kaija Huotari tai Kirsti Tiainen