Learning Support

  Opiskelu ulkomailla Opiskelu ulkomailla

  LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelma suosittelee lämpimästi opiskelua ulkomailla ja LUT tarjoaakin tähän kauppatieteiden opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet.

  KTK vaihto-opintoinfo 2021

  KTM vaihto-opintoinfo 2021

  Ennen ulkomaille lähtöä

  • Kaikki opiskelijavaihtoon lähtevät (Erasmus, Norek, kahdenväliset, free moverit) tekevät opintosuunnitelman (Learning agreement tai Study plan) Mobilityssä.
  • Opiskelijat toimittavat opintosuunnitelman opiskelijapalveluihin kauppatieteiden opintojen ohjaajille. Liitteeksi myös kurssikuvaukset suoritettavista kursseista.

   

  Ulkomailta palattua

  • Ulkomailla suoritetut kurssit anotaan tutkintoon Sisu-järjestelmässä olevaan ensisijaiseen hopsiin tehtyjen opintoluonnosten kautta. Hyväksilukemisen ohjeet
  • Suoritetut vaihto-opinnot suositellaan anottavaksi rekisteriin mahdollisimman pian vaihdosta tultua!

   

  Kauppatieteiden sääntöjä ulkomaan opintojen hyväksiluvuista

  • Ulkomaan opiskeluvaihdossa suoritetuista opinnoista hyväksytään KTM-tutkinnon maisteriohjelman ydin- ja syventäviin opintoihin (core ja specialisation studies) vain Master's-tason kursseja. Ulkomailla suoritetuista opinnoista voidaan hyväksyä KTM-tutkinnon sivuopintoihin, kieliopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin myös bachelor-tason kursseja (nämä eivät saa sisältyä opiskelijan bachelor-tutkintoon).
  • Ulkomailla tapahtuvasta opiskelijavaihdosta opiskelijalle hyväksytään lisäksi myös ylimääräisiä kieliopintoja (VAIN ohjelman opiskelukielestä). Lukukauden (3-6 kk) kestävästä opiskelijavaihdosta tai harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 4 op (huom ennen 1.8.2016 suoritetuista 3-6 kk:n vaihto-opinnoista myönnetään 3 op) ja lukuvuoden (7-12 kk) kestävästä vaihdosta 6 op. Kieliopinnot voi sijoittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.
   HUOM! Mikäli opiskelija opiskelee ulkomailla pelkästään kieliopintoja tai kielen ja kulttuurin opintoja (esim. Japanin kieli ja kulttuuri, Kiinan kieli ja kulttuuri) ei kauppatieteiden koulutusohjelma myönnä enää opiskelijavaihdosta hyväksyttäviä ylimääräisiä kielten opintopisteitä.
    
  • Ulkomaan vaihdosta saatavat kieliopinnot hyväksyy anomuksesta kauppatieteiden opintojen ohjaajat. Kieliopintoja myönnetään lukuvuonna 2009-2010 ja myöhemmin opiskelijavaihtoon lähteville. Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta myönnetään kieliopintoja 1.5.2011 jälkeen tapahtuvasta harjoittelusta.

  • Ulkomailla suoritetuista opinnoista, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden, voi olla mahdollista hyväksyttää sivuopintokokonaisuus "Studies abroad" tai "Business studies abroad". Hyväksynnästä päättää LBM:n koulutusohjelman johtaja.

  • Hyväksilukuja ei saa ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista opinnoista, mikäli ne on sisällytetty tradenomin tutkintoon (ns. kaksoistutkinto). 

  Ulkomaanvaihto kandi- tai maisterivaiheessa MIMM-ohjelmaan

  MIMM-ohjelmaan vaaditaan kansainvälistä kokemusta, jonka saa joko vaihto-opinnoista (väh. 20 op), vaihto-opinnoista ja ulkomailla suoritetusta työharjoittelusta (väh. 20 op, josta työharjoittelun osuus max. 6 op) tai suorittamalla MIMM-ohjelman DD-tutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon

  Ulkomailla olon (opiskelijavaihto tai työharjoittelu ulkomailla) perusteella hyväksytyt kieliopinnot (4 tai 6 op) saa laskea pakollisten ulkomaanopintojen vähimmäismäärään (minimi 20 op), mutta ne sijoitetaan tutkinnossa kieliopintoihin. Opiskelijat voivat korvata ulkomaisella harjoittelulla pakollisia ulkomaanopintoja, mutta siitä on aina sovittava etukäteen harjoittelun hyväksyjän kanssa. Tässä tapauksessa harjoittelusta saatavat max. 12 op sijoitetaan KTK-tutkintoon ja puuttuvat pakolliset ulkomaanopinnot voi korvata yliopiston tarjoamilla Summer School-kursseilla. Tässä tapauksessa Summer School-kurssit on myös hyväksytettävä etukäteen, kirjallinen anomus toimitetaan opintojen ohjaaja Kirsti Tiaiselle.

  Suuntautumisvaihtoehtojen/ohjelmien ulkomaanopintojen vastuuhenkilöt:

  Kandidaattiohjelma:
  Hankintojen johtaminen: Sirpa Multaharju
  Kansainvälinen markkinointi: Heini Vanninen
  Laskentatoimi: Antero Tervonen
  Liiketoiminta-analytiikka: Maija Hujala
  Strateginen rahoitus: Juha Soininen

  Vanhat sve:t
  Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto: Heini Vanninen
  Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehto: Juha Soininen


  Maisteriohjelmat:
  LAMO-maisteriohjelma: Satu Pätäri
  TIJO-maisteriohjelma: Mika  Vanhala

  MBAN-maisteriohjelma: Jan Stoklasa

  MIBE-maisteriohjelma: Igor Laine
  MIMM-maisteriohjelma: Olli Kuivalainen
  MSF-maisteriohjelma: Sheraz Ahmed

  MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura

  MSM -maisteriohjelma: Katrina Lintukangas
  VAIHTO-OPISKELUN KIELIOPINNOT: Opintojen ohjaajat Kaija Huotari tai Kirsti Tiainen