Työnhaun ABC Työnhaun ABC

Työnhaku on oman osaamisesi markkinointia työnantajalle – tietojesi, taitojesi ja kiinnostuksesi paketoimista pakettiin, josta työnantaja ei voi kieltäytyä. Työpaikan saaminen vaatii yleensä runsaasti kovaa työtä - ja jonkin verran myös onnea. Työnhaussa avainsanat haluamaasi lopputulokseen ovat aktiivisuus, järjestelmällisyys ja kohdistaminen. Kannattaa myös muistaa, että pieni ylimääräinen panostus ja huolellisuus hakuvaiheessa voi hyvinkin viedä sinut helposti kilpakumppaneitasi pidemmälle.

Työtä hakiessa sinun kannattaa paitsi vastata tarjolla oleviin työpaikkailmoituksiin, lähettää myös avoimia hakemuksia yrityksiin tai organisaatioihin, jotka eivät välttämättä ole edes julkaisseet varsinaisia paikkatarjouksia. Sen lisäksi, että haet työtä sinua kiinnostavilta oman alasi työnantajilta, tee lisäksi taustatyötä ja perehdy myös sinulle tuntemattomampiin työnantajiin, jotka mahdollisesti voisivat tarvita kaltaistasi osaajaa.

Työpaikkailmoitukseen vastaaminen
 

Työnantajaan kannattaa olla yhteydessä ja kysellä paikkatarjoukseen liittyviä lisätietoja, mikäli yhteydenottoa ei ole erikseen kielletty. Yhteydenotto on merkki kiinnostuksesta ja lisätietoja kysymällä on hyvä mahdollisuus jäädä positiivisella tavalla työnantajan mieleen.

Hakemus liitteineen kannattaa lähettää aina mahdollisimman pian, mutta kuitenkin määräaikaan mennessä. Viivyttely ei kannata, sillä työnantaja saattaa löytää sopivan hakijan jo ennen viimeistä hakupäivääkin.

Ellei toisin ole mainittu, hakemus koostuu hakukirjeestä sekä ansioluettelosta/CV:stä. Muissa tapauksissa taas hakemukseen liitetään ne asiakirjat, jotka työnantaja on ilmoituksessaan maininnut. 

Avoimen hakemuksen lähettäminen
 

Noin 70% työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja - yrityksissä saattaa hyvinkin olla tarvetta lisähenkilöstölle, mutta ei välttämättä aina resursseja aloittaa uutta rekrytointiprosessia. Työnantajille kannattaa siis lähettää avoimia hakemuksia (hakukirje ja ansioluettelo/CV) ja markkinoida itseään yrityksestä kiinnostuneena potentiaalisena työntekijänä. Piilotyöpaikkoja täytetään myös paljon henkilöstövuokrausyritysten kautta, joten oma hakemus kannattaa laittaa sisään myös eri henkilöstövuokrausyrityksille.

Voit etsiä kohdeyrityksiä erilaisista yritysrekistereistä, kuten esimerkiksi Urapalveluissa maksutta käytössä olevasta Fonectan ProFinder –yritystietokannasta. Voit myös jättää hakemuksesi erilaisten työnhakusivustojen hakijatietokantoihin. Muistathan myös aktivoida omat verkostosi! Hakemuksen lähetettyäsi sinun kannattaa ottaa yhteyttä viikon-parin kuluttua ja tiedustella tilannettasi.

•    TEKrekry
•    SEFEn Ekonomipörssi
•    Erilaiset henkilöstövuokrausyritykset

Valintaprosessi
 

Työnantaja valitsee yleensä hakemusten perusteella haluamansa määrän hakijoita, jotka kutsutaan haastatteluihin, joiden jälkeen loppusuoralle päässeet saatetaan vielä haastatella uudelleenkin. Usein yritykset teettävät hakijoilleen myös soveltuvuustestejä – testit tekee usein niihin erikoistunut yritys. Testit ovat erilaisia: eripituisia ja –muotoisia, eikä niihin voi harjoitella etukäteen. Valintaprosessin aikana työnantaja ottaa usein myös yhteyttä hakijan suosittelijoina toimiviin henkilöihin.

•    Aarresaari.net > Opiskelijapalvelut > Työnhakuopas > Työhönottohaastattelu

Valintatilanteessa loppusuoralla olevat hakijat ovat usein tasavahvoja, joista työnantajankin on vaikea valita, eikä valitsematta jäämiseen usein olekaan yhtä yksiselitteistä syytä. Mikäli et tule valituksi tehtävään, kannattaa työnantajalta pyytää palautetta siitä, miksi et tullut valituksi tällä kertaa - kommenteista voi hyvinkin olla hyötyä tulevissa työnhakutilanteissa.

Työnhaun asiakirjat
 

Aarresaari.net > Opiskelijapalvelut > Työnhakuopas > Työnhaun asiakirjojen laatiminen

Työnhakemiseen liittyviä asiakirjoja laadittaessa on tärkeätä ajatella, kenelle ne on osoitettu ja kuka niitä tulee lukemaan. Asiakirjat on aina räätälöitävä työnantaja- ja tehtäväkohtaisesti. Omat vahvuudet ja tavoitteet ilmaistaan mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi suhteessa haettavaan tehtävään ja luetellut ominaisuudet perustellaan todellisen toiminnan ja tehtyjen asioiden avulla. Valmistuvalla opiskelijalla ei useinkaan ole kokemusta haettavista tehtävistä, joten hakemukset painottuvat tuolloin opiskelun, omien tavoitteiden ja kiinnostusten sekä mahdollisesti yleisten vahvuuksien selkeään esittämiseen.

Työnhaun asiakirjat on laadittava selkeiksi ja helppotajuisiksi. Selkeä ja siisti ulkoasu auttaa hakemusta erottumaan muista ja jäämään mieleen tilanteissa, jolloin hakemuksia on paljon. Epäselvyys ja turhat tehosteet tekevät hakemuksesta hankalan hahmottaa. Lisäksi runsaat tehokeinot saattavat helposti myö ärsyttää lukijaa. Hakemusasiakirjat tulee kuitenkin tekstiltään muokata myös haettavaa paikkaa silmällä pitäen.

  • CV ja Hakemus