Learning Support

  Pääaineen valinta ennen 2016-17 aloittaneille Pääaineen valinta ennen 2016-17 aloittaneille

  Milloin pääaine valitaan?

  Suoraan DI-tutkintoon hyväksytyt opiskelijat valitsevat pääaineensa heti opintojen aluksi neljästä eri vaihtoehdosta:

  • Innovaatio- ja teknologiajohtaminen
  • Kustannusjohtaminen
  • Toimitusketjun johtaminen
  • Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta.


  Erillisiin DI-ohjelmiin (Teknologiayrittäjyys, Tietojohtaminen, TUDI, Global Management of Innovation and Technology) hyväksytyillä opiskelijoilla pääaine määräytyy ohjelmakohtaisesti.

  Lukuvuoteen 2009-10 saakka valikoimassa on ollut teollisuustalouden pääaine, johon innovaatio- ja teknologiajohtaminen ja kustannusjohtaminen sisältyivät ns. syventymiskohteina. Vuonna 2009 tai aiemmin teollisuustalouden pääaineeksi valinneet opiskelijat voivat edelleen jatkaa ko. aineen opiskelijoina. Viimeinen teollisuustalouden pääaineen tutkintorakenne löytyy lv. 2009-10 opinto-oppaasta.

  Voiko pääainetta vaihtaa?

  Pääaineen voi vaihtaa, kun perustelut ovat asialliset ja suoritetut opinnot soveltuvat haluttuun tutkintoon. Poikkeuksena ovat erilliset DI-ohjelmat (Tietojohtaminen, Teknologiayrittäjyys, TUDI, Global Management of Innovation and Technology) ja niiden opiskelijat. Samoin A-venäjän erillisvalinnassa hyväksytyt opiskelijat eivät voi vaihtaa pääainetta.

  Vapaamuotoinen anomus toimitetaan tuotantotalouden opintojen ohjaajalle. Anomukseen liitetään opiskelijan oma tutkintorakenne (HOPS).

  DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuivat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan. Jos DI-opinnot ovat jo käynnissä, tee tutkinto loppuun pääainemallin mukaisesti. Uuteen tutkintomalliin ei tarvitse siirtyä.

  Jos olet vasta aloittamassa DI-opintoja tai suunnittelemassa niitä, kannattaa aloittaa opinnot uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti. Laadi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa

  Aiemman pääaineen ja DI-tutkinto-ohjelman vastaavuus:

  Aiemman pääaineen nimi (ennen vuotta 2016 aloittaneet) DI-ohjelma alkaen 2016-2017                              

  Toimitusketjun johtaminen

  Kustannusjohtaminen

  Tuotannon johtaminen

  Innovaatio- ja teknologiajohtaminen

  Teollinen markkinointi ja kv-liiketoiminta

  GMIT

   

  Näiden DI-ohjelmien lisäksi syksystä 2017 alkaen on valittavissa myös Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma sekä Business Analytics.
   

  HOPS-pohjat HOPS-pohjat

  Alle on koottu HOPS-pohjat opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2016-17.

  Pääsääntöisesti voit edelleen opiskella ja valmistua näiden tutkintorakenteiden mukaisesti. Mikäli tutkintorakenteessa on paljon poistuneita opintojaksoja (opintojaksomuutokset UNIssa) tai sinulla on ollut pidempi tauko opinnoissa, voi olla opintojen sujuvan etenemisen kannalta parempaa siirtyä uusimpien, eli lukuvuoden 2017-18, tutkintorakenteiden mukaisiin tutkinto-ohjelmiin. Näistä löydät lisätietoa WebOodin opinto-oppaissa sekä UNIsta kandidaatin opinnot ja diplomi-insinööriopinnot alta.

  Jos olet aiemmin käyttänyt excel HOPS-pohjaa, voit sitä käyttää edelleen. Jos siirryt opiskelemaan lukuvuoden 2016-17 tai uudempien rakenteiden mukaisesti, käytä silloin WebOodin HOPS-pohjia (WebOodi > HOPS > Luo uusi HOPS)
   

  Opinto-oppaan 2015-2016 mukaan


  Opinto-oppaan 2014-2015 mukaan


  Opinto-oppaan 2013-2014 mukaan


  Opinto-oppaan 2012-2013 mukaan


  Opinto-oppaan 2011-2012 mukaan


  Opinto-oppaan 2010-2011 mukaan


  Opinto-oppaan 2009-2010 mukaan

  Sivuaineen / -opinnon valinta ennen 2016-17 aloittaneille Sivuaineen / -opinnon valinta ennen 2016-17 aloittaneille

  Teknillinen sivuaine kandidaatin tutkinnossa

  Kandidaatin tutkintoa suorittavat ovat valinneet teknilliset sivuopinnot ensimmäisenä opiskeluvuonna. Valitun sivuaineen suorittamista jatketaan kandidaatin tutkinnon loppuun, opintojaksomuutokset huomioiden. Sivuaineen laajuus on edelleen hopsin perustana olevan opinto-oppaan mukainen (30 op tai 25 op, katso opinto-oppaasta jonka mukainen hops on).

  DI-tutkinnon sivuaine

  DI-opinnot ennen 2016 aloittanut opiskelija jatkaa sivuaineopintojaankin vahvistetun hopsinsa mukaisesti, opintojaksomuutokset huomioiden.

  Kun kandidaatiksi valmistuva siirtyy 2016 - 2017 tai uudemman oppaan mukaiseen DI-ohjelmaan, hän tekee sivuopintojen valinnan kyseisen lukuvuoden opinto-oppaan ja hopsin mukaisesti. 

  Opintojaksomuutokset sivuaineissa

  Jos valitusta sivuaineesta on poistunut niin paljon opintojaksoja, ettei oppaan mukaista kokonaisuutta ole enää mahdollista saada kokoon, opiskelija esittää täydennykseksi muita teknillisiä opintojaksoja samasta tai muusta tekniikan koulutusohjelmasta. Esitys hyväksytetään hops-anomuksena. Täydennykseksi tarjottujen opintojen on oltava edelleen luonteeltaan teknillisiä. Esim. tuotantotalouden, kauppatieteiden tai kielikeskuksen opintoja ei siten hyväksytä teknillisiin sivuopintoihin.

  Lisätietoja opinto-oppaasta tai pirita.harkonen@lut.fi