Learning Support

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma Tuotannon johtamisen DI-ohjelma

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma koostuu seuraavista ydinosa-alueista: toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen.

  2019-2020 opinto-oppaasta alkaen Systems Engineering -opinnot löytyvät kahdesta edellä mainitusta osa-alueesta tai vaihtoehtoisista syventymisopinnoista.

  Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.
   
  Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.
   
  Tutkintorakenne ja opintojaksot löytyvät opinto-oppaasta.
   
  Ohjelmasta vastaavat yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen ja tutkijatohtori Annastiina Rintala.