Learning Support

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma Tuotannon johtamisen DI-ohjelma

  Tuotannon johtamisen DI-ohjelma koostuu kolmesta ydinosa-alueesta: toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen ja systems engineering.

  Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.
   
  Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.
   
  Systems engineering: Osa-alueen opinnoissa opitaan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut sekä niiden käyttö systeemien suunnittelussa ja analysoinnissa. Osa-alueen opinnot tarjoavat lisäksi osaamisen kompleksisten systeemien mallintamiseen ja mallintamistulosten analysointiin sekä valmiudet eri simulointitekniikoiden soveltamiseen laaja-alaisesti tuotannon johtamisen toimintaympäristössä.

  Tutkinnon osaamistavoitteet
  Tuotannon johtamisen DI-ohjelmassa koulutetaan tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.
   
  Tuotannon johtamisen diplomi-insinööri osaa

  • arvioida yritysten eri toimintojen ja sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä.
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida ratkaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • analysoida organisatoristen ratkaisujen vaikutuksia
  • valita ja soveltaa tilanteeseen sopivat johtamisen toimintamallit ja menetelmät
  • tehdä johtopäätöksiä ja perusteltuja suosituksia strategisessa päätöksentekotilanteessa
  • analysoida kehittämistarpeita ja suunnitella kehittämishankkeita
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesti näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja – hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen
   
  Tuotannon johtamisen DI-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja Petra Pekkanen.