Learning Support

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (TIJO), LAHTI Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (TIJO), LAHTI

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma on kaksivuotinen ohjelma, joka muodostuu 120 opintopisteen kokonaisuudesta. Syksystä 2019 alkaen ohjelma toteutetaan kokonaan Lahden kampuksella.

  Maisteriohjelma on suunniteltu työn ohessa opiskeluun soveltuvaksi. Ohjelman opetus toteutetaan pääosin intensiiviopetuksena Lahdessa perjantaisin ja lauantaisin noin kolmena viikonloppuna kuukaudessa. Huomautuksena kuitenkin, että lähiopetuksen lisäksi yliopisto-opinnot vaativat merkittävästi itsenäistä opiskelua (esim. harjoitustöiden tekeminen) muinakin aikoina. Myös hyvä englannin kielen taito on eduksi, sillä pääosin luettava materiaali on englanniksi. Lisäksi joidenkin kurssien opetuskielenä on englanti, jolloin esim. harjoitustyöt kirjoitetaan englanniksi.

  Tutkintorakenne
  Ydinopinnot
  Syventymisopinnot
  Kieliopinnot (samaa kieltä)
  Opintopisteet yhteensä 120 op (min.)

  Huom. 2016-17 alkaen ohjelma ei sisällä enää sivuopintoja.

  Löydät opinto-oppaan, ohjelman osaamistavoitteet ja tutkintorakenteen kokonaisuudessaan https://sis-lut.funidata.fi.

  Ulkomainen opiskelijavaihto
  Ulkomailla suoritetut opinnot sijoitetaan ensisijaisesti ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin. Ulkomailla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen maisteriohjelman johtajan kanssa.

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis-, esimies- ja johtotehtäviin. Ohjelmasta valmistuneilla on edellytykset työskennellä monipuolisesti liikkeenjohdon kentässä erilaisissa haastavissa tehtävissä joissa edellytetään organisaatioiden strategiseen johtamiseen liittyvien sisäisten ja ulkoisten prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä kykyä kehittää ja uudistaa niitä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä työuran alkupuolella ovat mm. kehityspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö, henkilöstövoimavarojen asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti.