Learning Support

    Tietojohtamisen DI-ohjelma Tietojohtamisen DI-ohjelma

    Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen DI-ohjelmassa voit perehtyä mm. sähköiseen liiketoimintaan ja liiketoimintaprosessien ja tietosysteemien kehittämiseen. Ohjelmasta valmistut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi (120 op), pääaineena tietojohtaminen.

    Tietojohtaminen ja informaatioverkostot on ohjelma, jossa diplomi-insinöörin tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot antavat valmiudet liiketoiminnan kehitystehtäviin, erityisesti tiedonhallinnan kehittämiseen liittyen. Opiskelijat oppivat myös mm. yritysten tuotekehitys- ja palvelukehitysprosessien johtamista. Tyypilliset työtehtävät liittyvät esimerkiksi erilaisten ERP- ja CRM- projektien johtamiseen.

    Opetuksessa yhdistyvät erilaiset näkökulmat liikeyritysten tiedonhallintaan ja tiedon tuottamiseen tuotantotalouden pääaineen lisäksi tietotekniikan ja liiketaloustieteiden sivuaineiden kautta. Tietojohtamisen opiskelu juuri tuotantotalouden koulutusohjelmassa tutustuttaa opiskelijan perusteellisesti myös järjestelmiin tiedon hallinnan takana. Kursseilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä.  Tietoverkkojen hyödyntäminen tulee opiskelijoille taatusti tutuksi, sillä intensiiviopetuksen lisäksi suuri osa opiskelusta toteutetaan verkossa.

    Ohjelmasta jo pidempäänkin työelämässä edellisten opintojensa jälkeen viihtynyt saa uutta nostetta uralleen. Monet opiskelijoista haluavat joko päivittää ja terävöittää asiantuntemustaan tai pätevöityä haastavampiin tehtäviin.