Learning Support

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Täydentävät opinnot vaaditaan vain erillisvalinnassa suoraan kauppatieteen maisteriohjelmissa aloittavilta, ei kandidaatin tutkinnosta opintojaan LUTissa jatkavilta opiskelijoilta.

  HUOM! Suomalainen KTK-tutkinto tarkoittaa kaikissa ohjelmissa suomalaisessa yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (ei tradenomin tutkintoa).

  HUOM! Mikäli opiskelija on tehnyt koulusivistyksensä Suomessa joko suomeksi tai ruotsiksi, eikä hän ole aiemmin suorittanut Tutkintoasetuksen edellyttämää suomen tai ruotsin kielen taitoa, on hänen suoritettava se nyt täydentäviin opintoihin.

  LASKENTATOIMEN MAISTERIOHJELMA (LAMO)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet)

  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät*) 6 op
  A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät*) 6 op
  *) Näistä valitaan toinen
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  TIETOJOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN MAISTERIOHJELMA (TIJO), LAHTI
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN BUSINESS ANALYTICS (MBAN)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (MIBE)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN STRATEGIC FINANCE AND ANALYTICS (MSF)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  MASTER'S DEGREE IN SUPPLY MANAGEMENT (MSM)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op