Learning Support

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma (SOTE-DI) Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma (SOTE-DI)

  HUOM. tähän ohjelmaan ei oteta uusia opiskelijoita alkaen lv 2019-2020.

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelmassa rakennat osaamisesi yhdistäen talouden, tekniikan (tietotekniikka) ja johtamisen opintoja, ja sovellat niitä sote-palvelujärjestelmän haasteiden ratkaisemiseen. Koulutusohjelman opinnoissa korostuu ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote.

  Saat konkreettisen kosketuksen sote-palveluiden arkeen, erilaisiin tuotantojärjestelmiin ja tulevaisuuden trendeihin koulutusohjelmaan sitoutuneiden johtavien palvelu- ja teknologiayritysten ja julkisten organisaatioiden kautta.

  Koulutus tarjoaa valmiudet toimia palvelutuotannon ja toimintalogiikan uudistajana yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Työllistyt tyypillisesti asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelman vastuuhenkilö on tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi.

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon diplomi-insinööri osaa:

  • arvioida organisaation ja toimijaverkostojen tilaa ja rakennetta sosiaali- ja terveyspalveluiden ja –teknologian kentässä
  • määrittää palvelusysteemin kehittämiskohteita ja innovoida tulevaisuussuuntautuneita ratkaisuvaihtoehtoja
  • analysoida erityyppistä päätöksentekoinformaatiota kehittämistyön suuntaamiseksi
  • soveltaa palvelutuotannon ja –liiketoiminnan kehittämisen periaatteita ja menetelmiä käytäntöön
  • suunnitella ja johtaa palvelutuotannon ja –liiketoiminnan kehittämishankkeita ja arvioida niiden kokonaisvaikutuksia