Learning Support

  Laskentatoimen maisteriohjelma (LAMO) Laskentatoimen maisteriohjelma (LAMO)

  Laskentatoimen maisteriohjelma integroi toisiinsa sidoksissa olevia sekä toisiaan hyvin tukevia laskentatoimen,
  strategiatutkimuksen ja yritysjuridiikan tieteenaloja. Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena onkin kouluttaa
  osaajia, jotka

  • hahmottavat ja ymmärtävät laajoja yrityskokonaisuuksia ja yrityksen strategista asemointia arvoverkostossa
  • osaavat tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota yrityksen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille ja hyödyntää tätä tietoa strategisessa päätöksenteossa
  • tuntevat lainsäädännön asettamat vaatimukset ja ottavat ne huomioon yrityksen johtamisessa

   

  Laskentatoimen maisteriohjelman opiskelija voi painottaa opinnoissaan joko tuloslaskentaa tai johdon laskentatoimea. Tuloslaskennan opintoja tukevat erityisen hyvin yritysjuridiikan kurssit, kun taas johdon laskentatoimen puolella on vahva kytkentä strategiatutkimukseen. Laskentatoimen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Riippuen painotuksesta ja sivuopintojen valinnasta, tyypillisiä tehtävänimikkeitä työuran alkupuolella ovat mm. talouspäällikkö, controller, liikkeenjohdon konsultti, sisäinen tarkastaja ja tilintarkastajan avustaja. Uran edetessä laskentatoimesta valmistunut kauppatieteiden maisteri voi toimia mm. laskentaekonomina, talousjohtajana ja tilintarkastajana.

  Tutkintorakenne

  Ydinopinnot
  Syventymisopinnot
  Sivuopinnot
  Kieliopinnot (samaa kieltä)

  Laskentatoimen maisteriohjelman suositeltu sivuopinto on Digitalization and Business Analytics 24 op.

  Löydät opinto-oppaan, ohjelman osaamistavoitteet ja tutkintorakenteen kokonaisuudessaan https://sis-lut.funidata.fi/.

  Ulkomainen opiskelijavaihto
  Suositus on, että ensisijaisesti opiskelijavaihdossa suoritetaan sivuopintokokonaisuus. Mikäli se ei ole mahdollista, ulkomailla suoritetut opinnot sijoitetaan ensisijaisesti ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin. Ulkomailla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen maisteriohjelman johtajan kanssa.