Learning Support

  Laadunhallinta Laadunhallinta

  Korkeakoulutuksen laadunhallinnan näkyvyyttä halutaan parantaa osana ns. Bolognan prosessia, missä yhdeksi kehittämiskohteeksi on asetettu korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Euroopan maissa on kehitetty erilaisia kansallisia ratkaisuja, joilla tutkintojen laatua arvioidaan ja osoitetaan. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto ja opetusministeriö ovat ottaneet vahvan roolin korkeakoulujen ja yliopistojen laadunarvioinnin ohjaamisessa. Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja tukee näin korkeakouluja laadunvarmistuksen kehittämisessä.

  Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon rakennetun laadunhallintajärjestelmän avulla voimme varmistaa, että:
  • voimme osoittaa olevamme hyviä (dokumentaatio)
  • toimintamme on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista (tavoitteet, arviointi)
  • toistuvat toimintomme sujuvat hyvin (prosessikuvaukset, menettelyohjeet)
  • saamme tietoa toiminnastamme ja sen laadukkuudesta (dokumentaatio, arviointi ja raportointi)
  • voimme kehittää toimintaamme yhä paremmaksi (itsearviointi, sisäinen ja ulkoinen arviointi, arviointien hyödyntäminen).

  LUTin laatukäsikirja

  LUT:in tutkintosääntö (sisältää LUT:n yhteiset arviointikäytänteet)

  LUT laatujärjestelmän lisäksi LUT School of Business and Management LBM kehittää koulutustaan aktiivisesti kansainvälisten akkreditointien kautta.

  The European Foundation for Management Development (EFMD), kansainvälinen kauppatieteellistä koulutusta arvioiva järjestö, on myöntänyt International Marketing Management MIMM maisteriohjelmalle tunnetun EPAS -akkreditoinnin ensimmäisen kerran jo vuonna 2011. Tunnus on merkki siitä, että LBM:ssa annetaan huippuluokan koulutusta kansainvälisessä markkinoinnissa. EFMD:n arviointikriteereissä ohjelmilta edellytetään vahvaa kansainvälistymistä sekä erinomaista tieteellisen tuotannon, yritysyhteistyön ja laadunhallinnan tasoa.

  Lisäksi LUT School of Business and Management on  Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB International jäsen vuodesta 2012. Tämä Business Education Alliance on yksi maailman suurimmista kauppakorkeakoulujen ja kauppatieteellistä koulutusta kehittävien organisaatioiden verkostoista.