Learning Support

  Laadunhallinta Laadunhallinta

  Korkeakoulutuksen laadunhallinnan näkyvyyttä halutaan parantaa osana ns. Bolognan prosessia, missä yhdeksi kehittämiskohteeksi on asetettu korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Euroopan maissa on kehitetty erilaisia kansallisia ratkaisuja, joilla tutkintojen laatua arvioidaan ja osoitetaan. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto ja opetusministeriö ovat ottaneet vahvan roolin korkeakoulujen ja yliopistojen laadunarvioinnin ohjaamisessa. Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja tukee näin korkeakouluja laadunvarmistuksen kehittämisessä.

  Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon rakennetun laadunhallintajärjestelmän avulla voimme varmistaa, että:
  • voimme osoittaa olevamme hyviä (dokumentaatio)
  • toimintamme on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista (tavoitteet, arviointi)
  • toistuvat toimintomme sujuvat hyvin (prosessikuvaukset, menettelyohjeet)
  • saamme tietoa toiminnastamme ja sen laadukkuudesta (dokumentaatio, arviointi ja raportointi)
  • voimme kehittää toimintaamme yhä paremmaksi (itsearviointi, sisäinen ja ulkoinen arviointi, arviointien hyödyntäminen).

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatukäsikirja

  Opetuksen ja opiskelun ohjeet (sisältää LUT:n yhteiset arviointikäytänteet)